Pieteikšanās e-komercijas pakalpojumam

Testa piekļuve:

Par juridiskas personas patieso labuma guvēju tiek uzskatītas visas fiziskas personas, kurām pieder 25 vai vairāk procentu no juridiskās personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (ieskaitot tiešā vai netiešā ceļā iegūto līdzdalību); kas netieši (ar citu juridisku personu starpniecību) vai tieši kontrolē šo juridisko personu; kuru interesēs tiek veikti šīs juridiskās personas darījumi.