Krājkonts

Iespēja papildināt noguldījuma kontu un izņemt līdzekļus bez ierobežojuma

Noguldījuma nosacījumi:

  • noguldījuma termiņš: beztermiņa, procenti tiek rēķināti ar 30 dienu;

  • minimālā noguldījuma summa: 50 EUR;

  • papildināšanas iespēja: jā;

  • daļējas izņemšanas iespēja: jā.

  • procentu izmaksa: jebkurā laikā (informējot banku vienu darba dienu iepriekš).


    No 2020. gada 1. oktobra Banka nepiedāvā klientiem noslēgt  jaunus Noguldījuma līgumus “Krājkonts”.


    No 2021. gada 31. janvāra pēc Bankas iniciatīvas tiks izbeigta Noguldījuma līgumu “Krājkonts” darbība.