Pagaidu konts

Pagaidu konts ir paredzēts jauna uzņēmuma reģistrācijai.

Atverot pagaidu kontu PrivatBank, uzņēmums var:

  • ieskaitīt pagaidu kontā uzņēmuma pamatkapitālu;

  • saņemt LR Uzņēmumu reģistram iesniedzamo izziņu par pamatkapitāla iemaksu.

  • Lai atvērtu Pagaidu kontu, uzņēmuma dibinātājam jāvēršas tuvākajā PrivatBank filiālē, līdzi ņemot sekojošos dokumentus:
    – dibināšanas sapulces protokolu vai lēmumu;
    – personu, kuras ar lēmumu / pilnvaru vai dibināšanas sapulces protokolu ir pilnvarotas atvērt kontu bankā, pases.