Dokumentārās operācijas

Pieteikties

PrivatBank piedāvā:

  • akreditīvs – Jūsu drošības garantija savstarpējos norēķinos ar darījumu partneriem;

  • dokumentu inkaso – bankas operācija, kuras gaitā banka pārdevēja uzdevumā nosūta eksporta preču dokumentus pircēja bankai;

  • bankas garantijas – bankas saistības samaksāt garantijas saņēmējam garantijā noteikto naudas summu gadījumā, ja garantijas prasītājs – bankas klients nav izpildījis savas garantijā noteiktās saistības.

  • faktorings – finanšu pakalpojumu komplekss (preču piegādes finansēšana, kredītrisku apdrošināšana, debitoru parādu stāvokļa uzskaite un darbs ar debitoriem savlaicīgas samaksas nodrošināšanai), kurš tiek sniegts klientam pēc debitoru parāda nodošanas bankai.