Faktorings

Finanšu pakalpojumu komplekss (preču piegādes finansēšana, kredītrisku apdrošināšana, debitoru parādu stāvokļa uzskaite un darbs ar debitoriem savlaicīgas samaksas nodrošināšanai), kurš tiek sniegts klientam pēc debitoru parāda nodošanas bankai.

Pieteikties

Faktoringa priekšrocības:

  • ērts apgrozāmā kapitāla papildināšanas veids;

  • kapitāla aprites paātrināšana;

  • realizējamās produkcijas (sniegto pakalpojumu) apjomu palielināšana un tādējādi peļņas pieaugums;

  • iespēja piedāvāt izdevīgākus un pievilcīgākus samaksas nosacījumus;

  • debitoru parāda samazināšana.