Pamatkonts

Šis ir maksājumu konts ar pamatfunkcijām likumā noteiktā apmērā

Pamatkonts ietver šādus pakalpojumus:

  • visas darbības, kas nepieciešamas maksājumu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai;

  • naudas līdzekļu ieskaitīšanu maksājumu kontā;

  • skaidras naudas izņemšanu no maksājumu konta kredītiestādē vai bankomātos kredītiestādes darba laikā vai ārpus tā;


  • iespēju izmantot šādus maksājumu pakalpojumus:

    kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu veikšanu, tai skaitā attiecīgo maksājumu rīkojumu iesniegšanu klātienē vai izmantojot kredītiestādes tiešsaistes sistēmu, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai dalībvalstī;

  • maksājumu veikšanu ar maksājumu karti, tai skaitā maksājumu veikšanu tiešsaistē;

  • tiešā debeta maksājumu veikšanu, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai dalībvalstī.

Atverot Pamatkontu, Jūs saņemsiet: