Regulārais maksājums

Ekonomējiet laiku un naudu, maksājumu izpildi uzticot PrivatBank darbiniekiem!

Pieteikties

Kādas priekšrocības Jums sniedz pakalpojums “Regulārie maksājumi”?

 • Laika ekonomiju. Maksājuma veikšanai Jums nav jāapmeklē bankas filiāle.

 • Iespēju saņemt kvīti. Saņemt kvīti, kas apliecina maksājuma veikšanu, Jūs varat jebkurā PrivatBank filiālē, savukārt internetbankā varat uzzināt maksājuma statusu – izvēlnē “Maksājumi / Bankas operāciju saraksts”.

 • Šādi Jūs neko neaizmirstat! Jūs neriskējat iekrāt komunālo maksājumu parādus, ja aizmirsīsiet laikus veikt maksājumu. Vienīgais, kas Jums ir nepieciešams – kontā turēt pietiekami daudz naudas, lai maksājuma datumā būtu iespējams veikt maksājumu.

 • Iespēju izvēlēties:

  • regulāro maksājumu ar fiksētu summu, kad paši nosakat maksājuma summu, un tā nemainās visa termiņa, uz kuru ir noformēts pakalpojums, laikā;
  • regulāro maksājumu ar mainīgu summu, kas norādīta piesūtītajā rēķinā. Šajā gadījumā no Jūsu konta tiks apmaksāta summa, kādu bankai būs norādījis Jūsu pakalpojumu sniedzējs. 
 • Saņemt informāciju par samaksātajiem rēķiniem internetbankā, SMS bankā, piezvanot uz bankas bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515, bankas filiālē.

 • Pakalpojums “Regulārie maksājumi” tiek pieslēgts bez maksas.

Kā noformēt pakalpojumu “Regulārais maksājums”? Tagad Jums vairs nebūs nepieciešams apmeklēt banku, lai veiktu maksājumus, kas regulāri atkārtojas

1.

pietiek bankai vienreiz dot rīkojumu (filiālē vai internetbankā) un katru mēnesi (dienu/gadu) no Jūsu konta vai kartes tiks aizskaitīta Jūsu norādītā summa;

2.

varat griezties ar iesniegumu pie to pakalpojumu* sniedzējiem, kuru rēķinus Jūs vēlaties apmaksāt automātiski. Jūsu iesniegums ar visu vajadzīgo informāciju tiks pārsūtīts bankai.
* Uzzināt, kuru uzņēmumu rēķinus iespējams apmaksāt automātiski, Jūs varat bankas mājas lapā, rekini.lv portālā vai piezvanot uz bankas bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515.

3.

pakalpojums tiek pieslēgts bez maksas.

“Regulārais maksājums” ar mainīgu summu papildu priekšrocības:

 • iespēja pieteikties jaunam regulāram maksājumam portālā www.rekini.lv;

 • līguma ietvaros saņemto elektronisko rēķinu apskatīt portālā www.rekini.lv pirms to automātiskas apmaksas;

 • maksimālās maksājuma summas (limita) noteikšana – tie rēķini, kuri pārsniedz norādīto limitu, netiks automātiski apmaksāti;

 • mēģinājumu skaits – klienta noteikts dienu skaits (3-24 darbdienas), kuru laikā Banka pārbauda, vai ir pieejama nauda maksājuma veikšanai;

 • maksājuma daļējas apmaksas iespēja, ja kontā nepietiek naudas rēķina pilnīgai apmaksai;

 • iespēja atteikties no saņemtā rēķina regulāras apmaksas un apmaksāt to pašam.