Valūtas operācijas

PrivatBank piedāvā kvalitatīvu valūtu darījumu apkalpošanu. Mūsu klienti var operēt ar pasaules galvenajām valūtām, saņemt izdevīgākus kotēšanas noteikumus un darboties valūtu tirgos.

PrivatBank piedāvā:

 • valūtu mijmaiņas (SWAP) darījumus valūtu pirkšanai/pārdošanai dažādos valutēšanas datumiem;

 • nākotnes (forward) darījumus ar norēķinu atlikšanu;

 • valūtu risku ierobežošanu (hedging).

Kas ir nepieciešams valūtas maiņas operācijām?

1.

Iepazīties ar bankas noteiktajiem valūtu maiņas kursiem bankas interneta vietnē, internetbankā vai bankas filiālē.

2.

Internetbankā nosūtīt rīkojumu valūtu konvertācijai.

3.

Banka veiks valūtu pirkšanu vai pārdošanu saskaņa ar Jūsu rīkojumu.

Priekšrocības:

 • Operativitāte

  Līdzekļi no valūtu pirkšanas/pārdošanas darījumiem tiek ieskaitīti Jūsu kontā valutēšanas datumā.

   

 • Jūs varat norēķināties ar darījumu partneriem uzreiz pēc valūtu konvertācijas.

 • Plašs korespondentu tīkls un starpbanku finanšu telekomunikāciju sistēmas SWIFT kanālu izmantošana nodrošina operatīvu norēķinu veikšanu.

 • Izdevīga komisijas maksa

  Bezskaidras naudas darījumiem – nav papildu komisijas maksas.

 • Ērtums

  Kontu pārvaldīšana, izmantojot internetbanku – maksājumu dokumentu izveidošana un nosūtīšana bankai, pieteikumu noformēšana valūtu maiņas operācijām aizņems tikai dažas minūtes. Vairums klientu pērk un pārdod valūtas internetbankā.

 • Iespēja noslēgt darījumus ar īpašiem noteikumiem, piemērojot izdevīgākus kotēšanas noteikumus (ja konvertējamā summa pārsniedz 4 500 EUR vai ekvivalentu summu citā valūtā).