Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

83% vecāku ar skolas vecuma bērniem runā par naudu un ģimenes budžetu

Vecāki domā, ka bērni galvenokārt apgūst zināšanas par finansēm skolā, bet psihologi norāda, ka bērna priekšstatu par naudu veido vecāki.

Jaunajai paaudzei par finanšu jautājumiem vecāki sāk skaidrot agrāk nekā ar viņiem runāja pašu vecāki. Tagad jau pirmskolas vecumā 24% ģimeņu bērniem stāsta un māca kā rīkoties ar naudu.

Kopumā 83% aptaujāto apstiprināja, ka ar bērniem skolas vecumā runā par ģimenes budžeta plānošanu, naudas pelnīšanu, tērēšanu un krāšanu.

17% aptaujāto vecāku atzina, ka nerunā ar bērniem par finanšu jautājumiem.

Interesanti, ka ar paaudzi, kas tagad ir vecāki par ģimenes budžeta plānošanu, naudas pelnīšanu, tērēšanu un krāšanu ģimenē ir runāts mazāk un vēlāk: bērnudārza laikā ar bērniem par naudu runāts vien 4% ģimeņu.

Kopumā 71% respondentu, kas tagad ir vecāki, skolas laikā māte vai tēvs ir stāstījis par ģimenes budžeta veidošanos, naudas pelnīšanu, tērēšanu un krāšanu. Tas ir noticis par 12% mazāk nekā viņi savās ģimenēs ar bērniem runā par naudu.

Ar 28% tagadējo mammu un tētu vecāki nekad nav runājuši par finanšu jautājumiem.

Lielākā daļa no vecākiem (58%), kuriem ir bērni vecumā līdz 18 gadiem, nav interesējušies kādā vecumā bērnam stāstīt par naudu, ģimenes budžeta veidošanos, naudas krāšanu, izdevumiem un kā ar to mācīt veiksmīgi rīkoties.

75% aptaujāto vecāku atbildēja, ka nevēlas apmeklēt semināru, lai saņemtu izglītību finanšu jomā, kā runāt ar bērniem par naudu, kā mācīt ar to lietpratīgi rīkoties.

PrivatBank ir nodibinājusi JuniorBank, kas jau 11 gadus palīdz bērniem apgūt praktiskas pamatzināšanas un iemaņas finanšu jomā, ko parasti nemāca ne bērnudārzā, ne skolā.

Pirmā JuniorBank skolas nodarbība notiks oktobrī un vecākiem vēl ir iespēja pieteikt savas atvases uz nodarbībām. Tās notiek pēcpusdienās 1 reizi nedēļā 8 nedēļu garumā.

Pirmo pieredzi par naudu bērni saņem ģimenē, klausoties vecāku sarunas, vērojot, kā viņi to tērē. Parasti bērnam ir sava autoritāte – kāds cilvēks, kurš, pēc bērna domām, ir veiksmīgs un zinošs naudas jautājumos un kuram bērns gribētu līdzināties. Kurš ir jūsu bērna autoritāte naudas lietās?

Pētījumā piedalījās 260 respondenti. 44% no viņiem audzina 1 bērnu, 35% – 2 bērnus, 16% – 3 bērnus, 5% respondentu audzina 3 un vairāk bērnus.

Dalies: