Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

AS “PrivatBank” informācija klientiem par FKTK pieņemto lēmumu par soda naudas piemērošanu Bankai

Informējam, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 13.09.2019. lēmums par 1 miljona euro soda naudas piemērošanu AS “PrivatBank” (Banka) ir pieņemts par 2017. gadā FKTK veiktās Bankas iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudes rezultātiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Bankas vadība respektē un ņem vērā FKTK secinājumus un apņemas konstatētos trūkumus pilnībā novērst, uzlabojot Bankas iekšējās kontroles sistēmu. Iepriekšējo gadu finanšu rādītāji ļauj AS “PrivatBank” samaksāt FKTK noteikto sodu 1 019 319  EUR apmērā.

Banka uzsver, ka FKTK lēmums nekādi neietekmēs Bankas klientus un Bankas ikdienas darbu.

Kopš 2016. gada Banka turpina īstenot virkni procesu, kuru mērķis ir uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, tostarp tos, ko pieņemtajā lēmumā identificēja FKTK. Bankas darbība turpina mainīties, pastiprinoties NILLTPFN prasībām un reaģējot uz vispārējo situāciju Latvijas banku nozarē.

Banka aktīvi ievieš labāko starptautisko praksi AML procedūrās un standartos, turpina modernizēt tehnoloģijas un ieguldīt līdzekļus Bankas sistēmās un darbiniekos. Pēdējo gadu laikā Banka ir veikusi ievērojamus ieguldījumus NILLTPFN sistēmās un darīs to arī turpmāk. Banka turpinās konstruktīvu sadarbību ar FKTK, lai stiprinātu Latvijas banku sektora starptautisko konkurētspēju un novērtējumu.

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs aizvien ir viens no labākajiem Latvijas banku nozarē, proti, 2019. gada 2. ceturkšņa beigās tas bija 28,65% (normatīvā prasība ir 11,3%). Šis kapitāla pietiekamības rādītāja līmenis neapšaubāmi kliedē jebkādas šaubas par Bankas kapitāla stiprumu un spēju aktīvi konkurēt tirgū. Turklāt Banka uztur ļoti augstu likviditātes seguma rādītāju, kas 2019. gada 2. ceturkšņa beigās bija 660,35% (minimālā normatīvā prasība ir 100%), kas vēl vairāk apliecina AS “PrivatBank” stabilitāti.

Dalies: