Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

AS “PrivatBank” informācija par neatkarīgo revidentu ziņojumu

AS “PrivatBank” (turpmāk – Banka) ir saņēmusi neatkarīgā revidenta atteikumu sniegt atzinumu par Bankas un tās meitas uzņēmumu 2021. gada finanšu pārskatu. Bankai ir zināmi un saprotami revidenta atteikumā minētie apstākļi, kas pamatā ir saistīti ar viena Bankas pamatlīdzekļa un informācijas sistēmas novērtējumu. No neatkarīgā revidenta saņemtā informācija nekādā veidā neietekmē Bankas ikdienas darbu. Banka ir veikusi un veic nepieciešamās darbības, lai mazinātu riskus, kas ir saistīti ar revidentu ziņojumā minētajiem apstākļiem.

Pirmā lieta, uz ko norāda revidents, ir Bankā ieviestā informācijas sistēma, kas bija un ir nepieciešama sekmīgai Bankas darbībai. Visi Bankas darbības procesi ir tieši saistīti ar jauno IT sistēmu, kas būtiski paplašina Bankas darbības funkcionalitāti un samazina Bankas administratīvos izdevumus. Paredzams, ka jaunās IT sistēmas atdeve pilnā apjomā būs jūtama turpmākajos gados.

Otrs aspekts, uz ko norāda revidents, ir Bankai piederošs pamatlīdzeklis – pasažieru lidmašīna, kura šobrīd atrodas Ukrainā un ir iznomāta Bankas klientam. Pastāv risks, ka minētais aktīvs Ukrainā izvērstās militārās agresijas dēļ var tikt bojāts, tā radot vērtības samazinājumu un papildu spiedienu uz Bankas kapitāla pietiekamību. Bankas vadība dara visu iespējamo, lai šo aktīvu saglabātu un gūtu ienākumus no lidmašīnas nomas, tiklīdz situācija Ukrainā normalizēsies.

Jāuzsver, ka pēdējo gadu laikā Banka atrodas transformācijas procesā, – Banka ir veikusi klientu bāzes pārskatīšanu, atsakoties no augsta riska klientiem, un par vienu no savām prioritātēm izvirzījusi padziļinātu klientu un darījumos iesaistīto finanšu līdzekļu izpēti, lai nodrošinātu abpusēji godīgu, uzticības pilnu un izdevīgu sadarbību. 2021. gadā Banka turpināja klientu apkalpošanu privātajā un biznesa segmentos, ieviešot labas pārvaldības un ilgtspējas principus, kā arī pilnveidojot iekšējās kontroles funkcijas un optimizējot Bankas ikdienas darbības un procesus. Īpašu uzmanību pērn pievērsām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomai. Banka nodrošināja iespēju virkni pakalpojumu saņemt attālināti, kas ir daļa no mūsu redzējuma par ilgtspējas principu ieviešanu finanšu sektorā.