Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) noslēdz administratīvo līgumu ar AS „PrivatBank”, uz pusi samazinot piemēroto soda naudu

Ņemot vērā AS „PrivatBank” realizētos pasākumus tās iekšējās kontroles sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomas uzlabošanā un pilnveidē, 2022. gada 20. maijā AS „PrivatBank” un FKTK ir parakstījuši administratīvo līgumu, kas paredz iepriekš noteiktās soda naudas samazināšanu 50% apmērā divās administratīvajās lietās.

„Banka ir izpratusi, atzinusi un ņēmusi vērā FKTK norādītos pārkāpumus, kā arī sadarbojas ar Komisiju un sniedz tai nepieciešamo informāciju, turklāt Komisijas ieskatā NILLTPFN regulējošo prasību ievērošana Bankā ir uzlabojusies, ir mainījusies Bankas vadības nostāja par NILLTPFN jomas nozīmīgumu un tās prasību ievērošanas kultūru, kā arī ir ņemami vērā Bankas īstenotie pasākumi NILLTPFN jomas uzlabošanā un pilnveidē,” soda naudas samazināšanas pamatojumu skaidro AS „PrivatBank” Valdes locekle Kristīna Matvejeva.

Izvērtējot situāciju un ņemot vērā Bankas paveikto pārkāpumu novēršanas jomā, kā arī to, ka AS „PrivatBank” ir vērsta uz sadarbību un jau novērsusi lielāko daļu trūkumu, FKTK pieņēmusi lēmumu samazināt iepriekš 2019. un 2021. gada lēmumos noteiktās soda naudas par 50%.
Pašlaik uzraugam un Bankai ir vienota izpratne par pārkāpumiem un to novēršanu, un FKTK sagaida, ka Banka nodrošinās normatīvo aktu prasību izpildi pēc būtības, lai efektīvi pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus.