Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Par izmaiņām Karšu līgumu nosacījumos fiziskām personām

Paziņojam, ka 2020. gadā, laika periodā, sākot no 14. aprīļa līdz 1. jūlijam, notiks pāreja uz AS “PrivatBank” (Banka) jaunu Klientu apkalpošanas IT sistēmu.

Pārejas mērķis ir nodrošināt vienotu Bankas IT sistēmu, lai uzlabotu finanšu darījumu apstrādes un atbalsta funkcionalitāti un procesus.

Pēc pārejas uz jauno IT sistēmu mainīsies cenrāži un daži karšu līgumu nosacījumi:

  • “Līgums par VISA Platinum kartes konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu”;
  • “Līgums par VISA Classic ”UNIVERSĀLĀ” kartes konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu”; un
  • “Līgums par VISA GOLD “UNIVERSĀLĀ” kartes konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu”.

Turpmāk Kartes kredītlimita procenti netiks aprēķināti par 45 (četrdesmit piecām) Kartes kredītlimita vai tā daļas izmantošanas kalendārajām dienām, ja iepriekšējā mēnesī izmantotā kredītlimita naudas summa tiks atmaksāta pilnā apmērā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Līdz šim Kartes kredītlimita procenti netika aprēķināti par pirmajām 30 (trīsdesmit) Kartes kredītlimita vai tā daļas izmantošanas kalendārajām dienām no kredītlimita izmantošanas dienas.

Par datumu, no kura tiks ieviesta jaunā IT sistēma, Banka informēs Jūs atsevišķi.

Ja līdz pārejai uz jauno IT sistēmu Banka nesaņems paziņojumu par karšu līguma pirmstermiņa izbeigšanu, tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītat iepriekš minētajiem grozījumiem un Bankai ar Jums noslēgtais karšu līgums paliek spēkā ar jauniem nosacījumiem.

Ja līdz pārejai uz jauno IT sistēmu Jūs iesniegsiet Bankai paziņojumu par karšu līguma pirmstermiņa izbeigšanu, Jums līdz pārejai uz jauno IT sistēmu jāizpilda saskaņā ar attiecīgo karšu līgumu visas uzņemtās saistības pret Banku, un pēc saistību izpildes pilnā apmērā Banka izbeigs attiecīgo Karšu līgumu pirms termiņa.

Visas izmaiņas cenrāžos pieejamas pielikumā.

Papildu informāciju Jūs varat saņemt, zvanot uz Bankas informatīvo tālruni 8515 (zvaniem no ārzemēm +371 67 041 300) vai vēršoties jebkurā no Bankas filiālēm.

Dalies: