Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Informējam par izmaiņām Noguldījuma līguma nosacījumos

25.04.2019. AS “PrivatBank” (Banka) Jūs informēja par pāreju uz jaunu bankas sistēmu, kuras rezultātā sākot ar 2019. gada 25. jūniju tiks mainīta Noguldījumu izmaksas kārtība.

Vēlamies Jums darīt zināmu, ka plašākas modernizācijas dēļ ieplānotā pāreja uz jauno bankas sistēmu tiek atlikta un Banka turpinās apkalpot Noguldījuma līgumus bez iecerētājām izmaiņām.

Par pāreju uz jauno bankas sistēmu un Noguldījuma līgumu/Karšu līgumu nosacījumu izmaiņām  informēsim Jūs atsevišķi.

Papildu informāciju Jūs varat saņemt, zvanot uz Bankas informācijas tālruni 8000 15 15 (zvaniem no ārzemes +371 67041300) vai vēršoties jebkurā no Bankas filiālēm.

Dalies: