Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Izmaiņas Vienotajos darījumu noteikumos no 01.06.20.

AS “PrivatBank” informē, ka no 2020. gada 1. jūnija spēkā stājas Vienoto darījumu noteikumu izmaiņas:

4. Maksājumu karšu apkalpošanas un lietošanas vispārējie noteikumi
Bija Palika
Nebija 4.1.14.15. Gadījumā, ja Bankā tika saņemts Zvērinātā tiesu izpildītāja rīkojums / Valsts ieņēmumu dienesta inkaso rīkojums par Klienta naudas līdzekļu apķīlāšanu / parāda piedziņu, Banka neizmaksā Klientam pieejamo Kartes kredītlimitu.

Ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju Jūs varat iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā “Noteikumi” un jebkurā Bankas filiālē.

Dalies: