Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Par izmaiņām PrivatBank cenrādī

Cienījamie klienti, vēlamies pievērst Jūsu uzmanību!

2019. gada 6. maijā stājas spēkā izmaiņas cenrādī juridiskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem sadaļā “Kreditēšana”.

  • Overdrafta pieteikuma izskatīšana – bez maksas
  • Līguma noformēšana – 1% no summas, min. 150 EUR
  • Līguma pagarināšana – 0,5% no summas, min. 100 EUR
  • Grozījumi līguma nosacījumos – 150 EUR
  • Refinansēšanās pie cita kreditora – 2% no kredīta atlikuma, min 500 EUR

2019. gada 5. jūlijā stājas spēkā izmaiņas cenrādī fiziskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem sadaļā “Karšu apkalpošana”.

  • Nokavējuma procenti (gadā)1 : 54%

1 Ja Banka iesniedz tiesā prasību pret Klientu saistībā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu no Klienta puses, Bankai ir tiesības pieprasīt, un Klientam ir pienākums samaksāt līgumsodu 28,46 EUR un 5% (piecu procentu) apmērā no prasības summas.

Ar izmaiņām cenrādī Jūs varat iepazīties arī bankas mājaslapā un filiālēs.

Dalies: