Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Par izmaiņām Noguldījumu līgumu nosacījumos fiziskām personām

Paziņojam, ka 2020. gadā, laika periodā, sākot no 14. aprīļa līdz 1. jūlijam, notiks pāreja uz AS “PrivatBank” (Banka) jaunu Klientu apkalpošanas IT sistēmu.

Pārejas mērķis ir nodrošināt vienotu Bankas IT sistēmu, lai uzlabotu finanšu darījumu apstrādes un atbalsta funkcionalitāti un procesus.

Pēc pārejas uz jauno IT sistēmu stāsies spēkā jauna Noguldījumu izmaksas kārtība:

  • turpmāk Noguldījuma summa Klientam būs pieejama Noguldījuma termiņa beigu datumā, līdz šim Noguldījuma summa klientam bija pieejama nākamajā Bankas darba dienā pēc Noguldījuma termiņa beigu datuma.

Ja tiks iesniegts Klienta paziņojums par Noguldījuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu, Noguldījuma līgums tiks izbeigts saskaņā ar Bankas Vispārējo darījumu noteikumiem 3. sadaļu “Noguldījumu pieņemšanas noteikumi”.

Noguldījuma veidam “Krājkonts” mainīsies procentu aprēķināšanas kārtība. Turpmāk Krājkontā tiks ieskaitīti uzkrātie noguldījuma procenti, sākot no 0,05 EUR. Līdz šim aprēķinātie noguldījuma procenti tika pieskaitīti kopējai Noguldījuma summai katras dienas beigās.

Par datumu, no kura tiks ieviesta jaunā IT sistēma, Banka informēs Jūs atsevišķi.

Ja līdz pārejai uz jauno IT sistēmu Banka nesaņems paziņojumu par Noguldījuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu, tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītat iepriekš minētajiem pakalpojuma grozījumiem un Bankai ar Jums noslēgtais Noguldījuma līgums paliek spēkā ar jauniem nosacījumiem.

Ja līdz pārejai uz jauno IT sistēmu Jūs iesniegsiet Bankai paziņojumu par Noguldījuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu, Jums tiks izmaksāta noguldījuma summa un aprēķinātie noguldījuma procenti līdz Noguldījuma līguma izbeigšanas dienai, nepiemērojot līgumsodu par Noguldījuma līguma izbeigšanu pirms termiņa.

Papildu informāciju Jūs varat saņemt, zvanot uz Bankas informatīvo tālruni 8515 (zvaniem no ārzemēm +371 67 041 300) vai vēršoties jebkurā no Bankas filiālēm.

Dalies: