Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Par izmaiņām PrivatBank cenrādī

Cienījamie klienti, vēlamies pievērst Jūsu uzmanību!

2019. gada 4. jūlijā stājas spēkā izmaiņas cenrādī juridiskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem sadaļās:

  • Konta atvēršana un apkalpošana
  • Konta attālinātās pārvaldīšanas līdzekļi
  • Papildu pakalpojumi

Konta atvēršana un apkalpošana

Komisija

Komentārs

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), kuru akcionāru/dalībnieku struktūra ir sarežģīta, un/vai, kuru patiesā labuma guvējs/klienta pilnvarotais pārstāvis ir no ārvalstīm un/vai ir politiski nozīmīga persona, t.sk. personām, kuru komercdarbība/saimnieciskā darbība un/vai sadarbības partneri ir saistīti ar ārvalstīm, un/vai kurām pēc Bankas ieskatiem ir cita paaugstināta riska pazīme

300,00 EUR

jauns

Konta atvēršana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), kuru akcionāru/dalībnieku struktūra ir sarežģīta, un/vai, kuru patiesā labuma guvējs/klienta pilnvarotais pārstāvis ir no ārvalstīm un/vai ir politiski nozīmīga persona, t.sk. personām, kuru komercdarbība/saimnieciskā darbība un/vai sadarbības partneri ir saistīti ar ārvalstīm, un/vai kurām pēc Bankas ieskatiem ir cita paaugstināta riska pazīme

100,00 EUR

jauns

Regulārā kontā veikto darbību uzraudzība un analīze juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), kuru akcionāru/dalībnieku struktūra ir sarežģīta, un/vai, kuru patiesā labuma guvējs/klienta pilnvarotais pārstāvis ir no ārvalstīm un/vai ir politiski nozīmīga persona, t.sk. personām, kuru komercdarbība/saimnieciskā darbība un/vai sadarbības partneri ir saistīti ar ārvalstīm, un/vai kurām pēc Bankas ieskatiem ir cita paaugstināta riska pazīme

500,00 EUR gadā

jauns

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai klientiem, kuri noslēdz ar Banku Līgumu par Algu projektu

Bez maksas

dzēsts

Konta atvēršana personām, kurām ir noguldījums PrivatBank

Bez maksas

dzēsts

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju pēc NACE “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”

300,00 EUR

jauns

Konta atvēršana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju pēc NACE “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”

100,00 EUR

jauns

Konta apkalpošana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju pēc NACE “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”

500,00 EUR mēnesī

jauns

Konta attālinātās pārvaldīšanas līdzekļi

Komisija

Komentārs

Kodu kartes izsniegšana

bez maksas

dzēsts

Kodu kartes nomaiņa

5,00 EUR

dzēsts

Papildu pakalpojumi

Komisija

Komentārs

Saskaņā ar Klienta lūgumu Klienta apmeklējums tā izpētes veikšanas laikā

100,00 EUR dienā

jauns

Ar izmaiņām cenrādī Jūs varat iepazīties arī bankas mājaslapā un filiālēs.

Dalies: