Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Par izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos

PrivatBank informē, ka no 2020. gada 25. jūnija spēkā stājas Vispārējo darījumu noteikumu izmaiņas:

3. Noguldījumu pieņemšanas noteikumi.
3.1. Noguldījumu vispārīgie noteikumi (fiziskām personām).
3.2. Noguldījumu vispārīgie noteikumi (Klientiem – juridiskām personām).

Ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā “Noteikumi” un jebkurā Bankas filiālē.