Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

Informācija par klientu pāreju uz AS Industra Bank

Cienījamais klient!

Kā jau iepriekš ziņojām, AS “PrivatBank” (turpmāk – PrivatBank) šā gada 4. jūlijā noslēdza līgumu ar AS “Industra Bank” (turpmāk – Industra Bank) par PrivatBank klientu portfeļa nodošanu Industra Bank. Ar šo informējam, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir devusi atļauju šim darījumam, saskaņā ar kuru Industra Bank pārņems PrivatBank klientu apkalpošanu.

SVARĪGĀKAIS PAR PĀREJU – DATUMS, LĪGUMU PĀRCELŠANA UN JAUNI KONTU NUMURI

 • Sākot ar gada 20. augustu (turpmāk – Pārejas datums) Industra Bank apkalpos Jūsu norēķinu kontus, noguldījumus un kredītus, ievērojot Jūsu ar PrivatBank noslēgto līgumu noteikumus, t.sk. aizstās PrivatBank kā aizdevēju vai līzinga devēju, ja šādi līgumi pašlaik ir spēkā.
 • Jūsu kontu atlikumi, noguldījumi un kredīti, t.sk. līzingi un maksājumu karšu kredītlimiti, tiks pārcelti uz Industra Bank automātiski. Jums nav jāveic papildu darbības saistībā ar pāreju uz Industra Bank.
 • Industra Bank Jums tiks piešķirti jauni konta numuri un ērtākai pakalpojumu pārejai jau šobrīd Industra Bank ir rezervējusi konta numuru/-s Jūsu turpmākai apkalpošanai. Ar jaunajiem konta numuriem Industra Bank Jūs varat iepazīties savā internetbankā, klātienē PrivatBank līdz 19.08.2022. (ieskaitot), kā arī sākot no 20.08.2022. Industra Bank. Internetbankā norādītos kontus šobrīd vēl izmantot nav iespējams, tie aktivizēsies Pārejas datumā. PrivatBank šobrīd esošie konti pēc Pārejas datuma tiks slēgti bez klienta rīkojuma.
 • Gadījumā, ja Jūsu esošais konts PrivatBank tiks slēgts līdz 19.08.2022. (ieskaitot), jauns konta numurs Industra Bank netiks piešķirts.
 • Aicinām Jūs savlaicīgi paziņot jauno konta numuru valsts un pašvaldību iestādēm, darba devējam, kā arī sadarbības partneriem (piemēram, VSAA, VID, Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Maksātnespējas kontroles dienests u.c.), lai izvairītos no situācijas, ka pabalsti, pensijas un citi Jums pienākošies maksājumi netiek ieskaitīti.
 • PrivatBank nodrošinās Jūsu kontu, noguldījumu un kredītu apkalpošanu līdz 2022. gada 19. augustam, ieskaitot. Tas nozīmē, ka līdz norādītajam datumam iesniegumus, rīkojumus, dokumentus, t.sk. apdrošināšanas polises vai pieprasījumus par esošajiem līgumiem un maksājumus kredītsaistību segšanai ir jāveic PrivatBank.
  • Veicot vai saņemot maksājumus uz/no PrivatBank konta pirms Pārejas datuma, atsevišķos gadījumos ir iespējamas situācijas, kurās maksājums var tikt neizpildīts un atgriezts nosūtītājam, piemēram, ja PrivatBank ir pieprasījusi dokumentus par naudas līdzekļu izcelsmi un klients PrivatBank noteiktajā laikā pieprasītos dokumentus neiesniedz, līdz ar ko PrivatBank nevar noteiktajā termiņā izpildīt ar likumu noteikto pienākumu un apstrādāt maksājumu līdz Pārejas datumam:
   • izejošie maksājumi netiks veikti, ja tie nav apstrādāti līdz 2022. gada 19. augusta plkst. 17.00,
   • ienākošie maksājumi, kuru izpildei pieprasītā papildu informācija nav saņemta PrivatBank līdz 19. augusta plkst. 15.00, tiks nosūtīti atpakaļ maksātājam.
  • Sākot no gada 20. augusta PrivatBank nodrošinās saziņu ar klientiem tikai attālināti.
  • PrivatBank kontu izraksti par laika periodu līdz 2022. gada 19. augustam (ieskaitot) Industra Bank nebūs pieejami, tādēļ aicinām līdz 2022. gada 19.augustam (ieskaitot) saglabāt un/vai izdrukāt Jums nepieciešamos PrivatBank konta izrakstus par iepriekšējiem periodiem.
  • Laika posmā no 20.08.2022. līdz 20.10.2022. PrivatBank nodrošinās klientu kontu izrakstu par laika periodu līdz 2022. gada 19. augustam pieejamību bez maksas. Lai saņemtu kontu izrakstus, nosūtiet pieprasījumu internetbankā vai adresējiet bankai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, norādot konta numuru un laika periodu, par kādu vēlaties saņemt konta izrakstu.
  • No 21.10.2022. kontu izrakstus varēsiet saņemt, nosūtot PrivatBank iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, saskaņā ar PrivatBank cenrādi.

INTERNETBANKA

 • Lai pārvaldītu savus kontus Industra Bank internetbankā, Jums būs nepieciešams noslēgt līgumu ar Industra Bank par internetbankas lietošanu. Šobrīd Industra Bank izstrādā procesu attālinātai internetbankas līguma parakstīšanai, lai nodrošinātu Jums iespēju saņemt piekļuvi Industra Bank internetbankai jau drīzumā pēc Pārejas datuma. Sākot no 15. augusta Industra Bank savā tīmekļa vietnē industra.finance izvietos praktiskas norādes attālinātai internetbankas pieslēgšanai.
 • Gadījumā, ja Jums nav iespēju dokumentus parakstīt attālināti, aicinām sākot no 2022. gada 22. augusta ieplānot vizīti uz kādu no astoņiem Industra Bank klientu apkalpošanas centriem, vizīti iepriekš piesakot pa tālruni +371 6701 9393 un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
 • Pārejas procesa laikā, no 2022. gada 19. augusta vakara līdz 21. augusta vakaram būs pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, lai īstenotu drošu PrivatBank klientu informācijas pārcelšanu uz Industra Bank.
 • Informācija par konta vai kredīta atlikumu un veicamajiem kredīta maksājumiem pēc 2022. gada 20. augusta Jums būs pieejama arī, zvanot Industra Bank Zvanu centram darba laikā pa tālruni +371 6701 9393 un autorizējoties ar savu PrivatBank balss paroli.

KREDĪTSAISTĪBAS

Ja Jums šī paziņojuma nosūtīšanas dienā ir kredītsaistības PrivatBank, t.sk. līzings, maksājumu kartes kredītlimits vai citi līgumi, no kuriem izriet saistības pret PrivatBank, tad no Pārejas datuma visi ar aizdevumiem saistītie maksājumi, tajā skaitā kavētie maksājumi, būs jāveic Jūsu kontā Industra Bank, kas norādīts vēstules pielikumā.

 • Ieķīlātā īpašuma apdrošināšanas polises paliek spēkā līdz apdrošināšanas polises darbības beigu datumam (līzinga gadījumā detalizētu informāciju par apdrošināšanu lūdzam skatīt pielikumā). Polises kopiju vai citus aizdevuma līgumā noteiktos dokumentus pēc Pārejas datuma varat iesniegt jebkurā Industra Bank klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt e-pastā info@industra.finance. Par apdrošināšanas gadījumu pēc Pārejas datuma būs jāinformē Industra Bank.
 • No Pārejas datuma informācija par kredītu (aizdevuma atlikumu, grafiku, aizdevuma likmi u.c.) Jums būs pieejama Industra Bank klientu apkalpošanas centros, internetbankā, kā arī, zvanot Industra Bank Zvanu centram pa tālruni +371 6701 9393 un autorizējoties ar savu PrivatBank balss paroli.
 • Ja Jums ar PrivatBank ir noslēgts līzinga līgums, tad lūdzam iepazīties ar līzinga objekta detalizētu informāciju par pārreģistrēšanas kārtību CSDD / VTUA.

CITA SVARĪGA JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

 • Industra Bank kā datu pārzinis apstrādās PrivatBank nodotos Jūsu personas datus saistībā ar Jūsu apkalpošanu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajam;
 • no Pārejas datuma Jūsu ar PrivatBank noslēgtajos līgumos (t.sk. vienošanās, grozījumi un citi) ar terminu „Banka” jāsaprot AS „Industra Bank”, vienotais reģistrācijas nr. 40003194988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, e-pasts info@industra.finance, tīmekļa vietne industra.finance;
 • līdz 2022. gada 30. novembrim Industra Bank Jūsu apkalpošanai turpinās piemērot PrivatBank šobrīd spēkā esošos Vispārējos darījumu noteikumus un cenrādi. Savukārt no 2022. gada 1. decembra tiesiskajās attiecībās saistībā ar Jūsu apkalpošanu tiks piemēroti Industra Bank Vispārējie darījumu noteikumi un cenrādis. Ar Vispārējiem darījuma noteikumiem un Industra Bank cenrādi Jūs varat iepazīties tīmekļa vietnē industra.finance vai arī pēc pieprasījuma saņemt informāciju jebkurā Industra Bank klientu apkalpošanas centrā.

Papildu informācija un konsultācijas

Ja Jums radušies jautājumi vai nepieciešama konsultācija par pāreju uz Industra Bank, lūdzam sazināties ar PrivatBank vai Industra Bank:

 • PrivatBank – klientu apkalpošanas centrā Muitas ielā 1, Rīgā, vai zvanot uz tālruni 8515 (zvaniem no Latvijas) un +371 6704 1300 zvaniem no ārzemēm;
 • Industra Bank – klientu apkalpošanas centros Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā vai Daugavpilī (kontaktinformāciju atradīsiet www.industra.finance sadaļā Kontaktinformācija) vai, zvanot uz tālruni +371 6701 9393.

Esam sagatavojuši atbildes uz Jūsu iespējamiem jautājumiem par pārejas procesu.

PrivatBank pateicas Jums par līdzšinējo sadarbību, savukārt Industra Bank ar prieku Jūs sveic savu klientu pulkā. Mēs kopīgi esam apņēmušies īstenot iespējami plūstošu klientu pārcelšanu no PrivatBank uz Industra Bank.

Industra Bank ir veikusi ievērojamus ieguldījumus savu pakalpojumu attīstībā un modernizēšanā, tostarp internetbankas attīstībā, kas nodrošinās Jums mūsdienīgus bankas pakalpojumus kopsolī ar Industra Bank profesionālu darbinieku komandu.

Vēlam labklājību un veiksmīgus finanšu darījumus!