Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

PrivatBank izsludina jaunu uzņemšanu bērnu finanšu lietpratības JuniorBank skolā

Jau astoto gadu, uzsākoties jaunai mācību sezonai, PrivatBank bez maksas piedāvā skolēniem ārpusskolas izglītības programmu tik svarīgajā finanšu lietpratībā. JuniorBank skolas galvenais nolūks ir palīdzēt bērniem apgūt praktiskas pamatzināšanas un iemaņas finanšu jomā, ko parasti nemāca ne bērnudārzā, ne skolā.

Radot mācību saturu tiem, kas nākotnē būs mūsu valsts ekonomikas stūrakmens, proti – jauniešiem, īpašu uzmanību pievērsām izpratnes veidošanai par naudas, darba, lēmumu pārdomātības, finanšu disciplīnas un ekonomiskā stāvokļa kopsakarībām,” stāsta JuniorBank skolas vadītāja Jekaterina Fomina, “Tādējādi,  skolēnos tiek veicināta padziļināta un – galvenais – paliekoša izpratne par finanšu plānošanu, tēriņu lietderīgumu, kā arī viņiem tiek sniegts ieskats par to, kas ir ģimenes budžeta veidošana, ienākumu un izdevumu plānošana.

Paša Rīgas sirdī, pēcpusdienās notiekošās mācību stundas palīdz skolēniem veidot pilnvērtīgu ainu par finanšu pasauli, veicina lielāku sapratni starp bērnu un vecākiem naudas lietās, kā arī palīdz bērnam jēgpilnāk rīkoties ar naudu, cienīt vecāku darbu un sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei pasaulē, kur nauda ieņem ļoti nozīmīgu vietu.

Mācību viela tiek regulāri pārskatīta, tajā iekļaujot tādu pamatprasmju apguvi, kas varētu būt nepieciešama, jau pārredzamā nākotnē. Tā, piemēram, jau vairākus gadus JuniorBank nodarbībās skolēni veido savus jaunuzņēmumus (start-up), raksta biznesa plānus, prezentē tos, kā arī iegūst zināšanas par investīciju piesaisti. Starp citu, atsevišķas start-up idejas JuniorBank absolventi ir veiksmīgi realizējuši. Bankas speciālistu pasniegtais tiek pārbaudīts un nostiprināts ar pārbaudes testu pildīšanu, savukārt, mācībām noslēdzoties, tiek izsniegts finanšu lietpratību apliecinošs diploms.

Lekciju cikls sāksies oktobrī un notiks Rīgā, Muitas ielā 1, latviešu un krievu valodā. Nodarbības notiks pēcpusdienās – vienu reizi nedēļā, 8 nedēļu garumā. Katrā grupā būs 15 līdz 25 skolēni. Pieteikt bērnu JuniorBank finanšu nodarbībām var ikviens vecāks, bez maksas noformējot Juniora karti savam bērnam. Juniora karte ir norēķinu karte bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 17 gadiem, un ir ieejas biļete, lai bez maksas apmeklētu JuniorBank skolas finanšu nodarbības. Bērnus JuniorBank skolai var pieteikt jebkurā no 11 bankas filiālēm, zvanot pa bezmaksas uzziņu tālruni 80001515 vai bankas interneta vietnē.

Juniora karte var kļūt par bērna pirmo elektronisko maciņu ar kuru viņam ir iespējams norēķināties gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī internetā. Nav mazsvarīgi arī tas, ka atšķirībā no parastā maka, kartes nozaudēšanas gadījumā bērns nezaudē tajā esošo naudu. Karte var būt ērts veids, kā vecākiem piešķirt skolēnam kabatas naudu, piemēram, izmantojot regulāro maksājumu vai pārskaitījumu internetbankā, reizi nedēļā ieskaitīt bērna kartes kontā noteiktu summu. Vecāki var ērti sekot līdzi bērna tēriņiem, izmantojot SMS banku vai internetbanku.

JuniorBank skola pirmo reizi bērnus un jauniešu uzņēma 2011. gadā. Pavisam PrivatBank izveidoto JuniorBank finanšu skolu ir absolvējuši vairāk nekā 800 jauniešu Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē.

Dalies: