Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

PrivatBank pievienojas banku moratorijam, piedāvājot privātpersonu pamatsummas maksājumu atlikšanu

Atbalstot tos PrivatBank klientus, kas īslaicīgi saskaras ar COVID-19 uzliesmojuma seku izraisītājām finanšu grūtībām, Banka pievienojas Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam.

Skaidro Matīss Krištobans, PrivatBank valdes loceklis: 

„PrivatBank, kā sociāli atbildīga banka, piedāvā klientiem dažādus risinājumus, lai palīdzētu pārvarēt ārkārtas situāciju. Aicinām ikvienu klientu izvērtēt atbilstošu pamatsummas atlikšanas termiņu, kas palīdzēs īstermiņā un būs vienlaicīgi optimāls ilgtermiņā. Banka vienmēr konsultēs klientu par tam izdevīgāko risinājumu. Pieteikties kredītbrīvdienām PrivatBank klienti var internetbankā sadaļā „Sarakste ar banku”.

Moratorijs paredz, ka klientam ir iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu līdz pat gadam, ja tam nav būtisku saistību izpildes kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms 2020. gada 12. marta, kā arī tas nav atzīts par maksātnespējīgu pirms minētā datuma vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā, kā arī šajā periodā klients turpina maksāt kredīta procentus un/vai citus maksājumus, kas noteikti aizdevuma līgumā. Klientam ir jāturpina godprātīga rīcība, pilnīgi un atklāti jāsadarbojas ar banku, sniedzot precīzu un visaptverošu informāciju.

Saistību pamatsummas izpildes atlikšana nozīmē to, ka attiecīgajā laika posmā būs jāmaksā tikai kredītprocenti, bet kredīta pamatsummu varēs atmaksāt vēlāk esošā kredīta termiņa laikā. Kredītņēmējam jāievēro, ka pamatsummas atmaksa tiek atlikta, tāpēc pēc saistību izpildes termiņa atlikšanas beigām pieaugs ar pamatsummas atmaksu saistītie maksājumi. Lai ikmēneša maksājums paliktu iepriekšējā apmērā, pastāv iespēja pagarināt kredīta termiņu, taču šajā gadījumā jārēķinās, ka, atbilstoši EURIBOR un LIBOR likmju svārstībām (hipotekārā kredīta gadījumā), kopējais samaksāto procentu apjoms var pieaugt, kā arī par termiņa pagarinājumu var tikt prasīta papildu komisijas maksa.

Klientiem, kuri ir finanšu grūtībās, tādēļ nevar pildīt saistības, bet kuri neatbilst moratorija nosacījumiem, ir jāvēršas PrivatBank, lai risinātu situāciju individuāli. PrivatBank ir gatava nākt pretī un izskatīt katru klienta gadījumu atsevišķi, lai palīdzētu pārvarēt šo ārkārtas situācijas laiku un tā radīto iespaidu uz mājsaimniecību.

Vairāk par Finanšu nozares asociācijas moratoriju lasīt www.financelatvia.eu/.