Jautājumi un atbildes

Par darījumu kopumā un par klientu informācijas un līgumu pārcelšanu

Industra Bank iegādājas PrivatBank privātpersonu un juridisko personu apkalpošanas biznesu, kas aptver klientu kontus, kredīta un līzinga līgumus, noguldījumus, kā arī bankai piederošos vērtspapīrus un nekustamo īpašumu.

Tagad, kad saņemta FKTK atļauja darījuma īstenošanai, bankas vienojušās pāreju īstenot 2022. gada 20. augustā. Mēs katru klientu individuāli informēsim par detalizētu pārejas plānu un praktiskajiem pārejas aspektiem, izmantojot visus mums pieejamos saziņas veidus – nosūtot vēstuli pa pastu, PrivatBank internetbankā, kā arī vērsīsim klientu uzmanību ar īsziņu palīdzību.

Abas bankas ir apņēmušās veikt iespējami plūstošu apkalpošanas pārcelšanu no vienas bankas uz otru. Mēs katru klientu personīgi informēsim detalizēti par pārejas norisi. Svarīgi atzīmēt, ka klientu kontu atlikumi, noguldījumi un kredīti, t.sk. līzingi un maksājumu karšu kredītlimiti, tiks pārcelti uz Industra Bank automātiski un paliks spēkā uz esošajiem noteikumiem. Klientiem nav jāveic papildu darbības saistībā ar pāreju uz Industra Bank.

PrivatBank nodrošinās Jūsu kontu, noguldījumu un kredītu apkalpošanu līdz 2022. gada 19. augustam, ieskaitot. Tas nozīmē, ka līdz norādītajam datumam iesniegumus, rīkojumus, dokumentus, t.sk. apdrošināšanas polises vai pieprasījumus par esošajiem līgumiem un maksājumus kredītsaistību segšanai ir jāveic PrivatBank. Sākot no 2022. gada 20. augusta jūs apkalpos Industra Bank.

Plūstošas pārejas īstenošanai, līdz 2022. gada 30. novembrim Industra Bank jūsu apkalpošanai turpinās piemērot PrivatBank šobrīd spēkā esošos Vispārējos darījumu noteikumus un cenrādi. Šie dokumenti līdzās citai praktiskajai informācijai par pāreju būs atrodami Industra Bank tīmekļa vietnē, īpaši PrivatBank klientiem veltītā sadaļā. Savukārt no 2022. gada 1. decembra tiesiskajās attiecībās saistībā ar jūsu apkalpošanu tiks piemēroti Industra Bank Vispārējie darījumu noteikumi un cenrādis. Ar Industra Bank Vispārējiem darījumu noteikumiem un cenrādi jūs varat iepazīties tīmekļa vietnē www.industra.finance vai arī pēc pieprasījuma saņemt informāciju jebkurā Industra Bank klientu apkalpošanas centrā.

PrivatBank klienti pēc pievienošanās Industra Bank klientu pulkam varēs izmantot pakalpojumus, kuri nebija pieejami PrivatBank, piemēram, skaidras naudas operācijas, maksājumu kartes. Industra Bank piedāvā arī ievērojami plašākas apkalpošanas iespējas klātienē. Skatiet Industra Bank klientu apkalpošanas centru atrašanās vietas Industra Bank tīmekļa vietnē.

Kontu pārvaldīšana

Nē, Industra Bank Jums ir rezervēti citi kontu numuri izmantošanai no 2022. gada 20. augusta. Tiklīdz uzzināsiet savus jaunos konta numurus, aicinām par tiem informēt savus darījumu partnerus, darba devēju, kā arī citus maksātājus (piemēram, VSAA, VID utt.), lai izvairītos no situācijas, ka darba alga, pensija vai citi jums adresētie maksājumi netiek ieskaitīti.

Mēs katru klientu individuāli informēsim par jauno konta numuru un citiem praktiskajiem pārejas aspektiem Industra Bank, izmantojot visus mums pieejamos saziņas veidus – pa pastu, PrivatBank internetbankā, kā arī vērsīsim klientu uzmanību uz nosūtīto informāciju ar īsziņu palīdzību.

Vēlamies uzsvērt, ka jaunais konta numurs tiks aktivizēts 2022. gada 20. augustā un līdz tam to nav iespējams izmantot.

Informācija par konta vai kredīta atlikumu un veicamajiem kredīta maksājumiem no 2022. gada 22. augusta PrivatBank klientiem būs pieejama, zvanot Industra Bank Zvanu centram darba laikā (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00) pa tālruni +371 6701 9393 un autorizējoties ar savu PrivatBank balss paroli.

Aicinām klientus pārliecināties par balss paroles esamību PrivatBank (konta atvēršanas līgumā, Klientu apkalpošanas centrā Muitas ielā 1, Rīgā, vai PrivatBank internetbankā).

PrivatBank kontu izraksti par laika periodu līdz 2022. gada 19. augustam (ieskaitot) Industra Bank nebūs pieejami, tādēļ aicinām līdz 2022. gada 19. augustam (ieskaitot) saglabāt un/vai izdrukāt nepieciešamos PrivatBank konta izrakstus par iepriekšējiem periodiem. No 2022. gada 20. augusta līdz 20. oktobrim PrivatBank bez maksas nodrošinās konta izrakstu izsniegšanu. Lai saņemtu kontu izrakstus, nosūtiet pieprasījumu internetbankā vai uz PrivatBank e-pastu welcome@privatbank.lv (ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu), norādot konta numuru un laika periodu, par kādu vēlaties saņemt konta izrakstu.

No 21.10.2022. kontu izrakstus varēsiet saņemt, nosūtot PrivatBank iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, saskaņā ar PrivatBank cenrādi.

Lai pārvaldītu savus kontus Industra Bank internetbankā, Jums būs nepieciešams noslēgt līgumu ar Industra Bank par internetbankas lietošanu. Šobrīd Industra Bank izstrādā procesu attālinātai internetbankas līguma parakstīšanai, lai nodrošinātu Jums iespēju saņemt piekļuvi Industra Bank internetbankai jau drīzumā pēc pārejas. Sākot no 2022. gada 15. augusta Industra Bank savā tīmekļa vietnē www.industra.finance izvietos praktiskas norādes attālinātai internetbankas pieslēgšanai.

Nē, PrivatBank noformētās pilnvaras pēc pārejas zaudēs savu spēku.

Līdz 2022. gada 19. augustam (ieskaitot) PrivatBank klienti pakalpojumus klātienē var turpināt saņemt Muitas ielā 1, Rīgā. Pēc 2022. gada 20. augusta klientus apkalpos Industra Bank savās apkalpošanas vietās.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar PrivatBank aktuālajiem un/vai pārceltajiem līgumiem, pēc 2022. gada 20. augusta jums jāvēršas Industra Bank.

Savukārt par darījumiem, kas veikti līdz 2022. gada 19. augustam, vai, lai saņemtu kontu izrakstus par iepriekšējiem periodiem, iesniedziet pieprasījumu PrivatBank internetbankā vai uz e-pastu welcome@privatbank.lv ar drošu elektronisko parakstu apliecināta iesnieguma formā, norādot konta numuru, kā arī laika periodu, par kādu vēlaties saņemt konta izrakstu.

PrivatBank klientu apkalpošanu klātienē no 2022. gada 20. augusta vairs nenodrošinās.

No 21.10.2022. kontu izrakstus varēsiet saņemt, nosūtot PrivatBank iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, saskaņā ar PrivatBank cenrādi.

Kredīti un līzings

Visi noslēgtie kredītlīgumi, tajā skaitā komerckredītu līgumi, hipotekāro kredītu, maksājumu karšu kredītlimitu un līzingu līgumi paliks spēkā atbilstoši esošajiem nosacījumiem un tiks pārcelti uz Industra Bank automātiski. Klientiem nav jāveic papildu darbības saistībā ar pāreju uz Industra Bank.

Mēs katram klientam nosūtīsim jauno konta numuru, uz kuru turpmāk būs jāveic kredīta ikmēneša maksājumus atbilstoši spēkā esošajam maksājumu grafikam, noteikumiem un rēķiniem.

Noguldījumi

Visi noguldījuma līgumi, kas tiks pārcelti uz Industra Bank, būs spēkā  līdz to termiņa beigām atbilstoši esošajiem nosacījumiem, un tiks pārcelti uz Industra Bank automātiski. Klientiem nav jāveic papildu darbības saistībā ar pāreju uz Industra Bank.

Mēs katru klientu individuāli informēsim par detalizētu pārejas plānu un praktiskajiem pārejas  aspektiem, izmantojot visus mums pieejamos saziņas veidus – sūtot vēstuli pa pastu, PrivatBank internetbankā, kā arī vērsīsim klientu uzmanību uz nosūtīto informāciju ar īsziņu palīdzību.

Klienti, kam iepriekš Noguldījuma līgumos bija norādīti atsevišķi kontu numuri noguldījumu pamatsummas un procentu saņemšanai, tagad gan pamatsumma, gan procenti tiks ieskaitīti noguldījuma pamatsummas izmaksas kontā Industra Bank.

Papildu informācija un konsultācijas

Ja jums radušies jautājumi vai nepieciešama konsultācija par pāreju uz Industra Bank, lūdzam sazināties ar PrivatBank vai Industra Bank:

  • PrivatBank – klientu apkalpošanas centrā Muitas ielā 1, Rīgā, vai zvanot uz tālruni 8515 (zvaniem no Latvijas) un +371 6704 1300 zvaniem no ārzemēm;
  • Industra Bank – klientu apkalpošanas centros Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā vai Daugavpilī (kontaktinformāciju atradīsiet www.industra.finance sadaļā Kontaktinformācija) vai, zvanot Industra Bank Zvanu centram darba laikā (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00) pa tālruni +371 6701 9393.