Jautājumi un atbildes

Par pārmaiņu ietekmi uz klientiem

Klientiem savos kontos esošos naudas līdzekļus arī pēc 01.02.2021. būs iespēja pārskaitīt bezskaidrā naudā gan internetbankā, gan “PrivatBank” filiālē uz jebkuru klienta izvēlēto kontu citā kredītiestādē/maksājumu iestādē. Šo kontu apkalpošana notiks atbilstoši “PrivatBank” spēkā esošajām cenrādim, maksājumu veikšanas brīdī. Klientiem pēc 01.02.2021. nebūs pieejama naudas līdzekļu izņemšana skaidrā naudā bankā, t.sk. nebūs pieejami maksājumu karšu pakalpojumi un naudas līdzekļu izņemšana bankomātos.

Ikdienas saziņai aicinām klientus izmantot internetbanku vai informatīvo tālruni 8515, savukārt nozīmīgāku jautājumu risināšanai klientus turpināsim apkalpot Bankas centrālajā birojā Rīgā, Muitas ielā 1.

Privātpersonām pakalpojumu pieteikšana būs ātrāka un ērtāka nekā iepriekš – klienti to var izdarīt, aizpildot pieteikumu Bankas mājaslapā, pie sadarbības partnera, vai sazinoties ar Bankas speciālistu, zvanot uz tālruni 8515. Lai noformētu hipotekāro kredītu, klientam būs nepieciešams apmeklēt Bankas centrālo biroju Rīgā, Muitas ielā 1.

Prognozējam, ka Bankas pakalpojumus joprojām izvēlēsies liela līdzšinējo klientu daļa, jo vēsturiski kredīti un noguldījumi vienmēr ir bijuši vispieprasītākie pakalpojumi, un tos plānojam ne vien saglabāt, bet arī uzlabot.

Vēršam uzmanību, ka visas maksājumu kartes tiks slēgtas no 2021. gada 1. februāra. Klienti nevarēs veikt maksājumus internetā un norēķināties ar maksājumu kartēm ar pārdevējiem/pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. izņemt skaidru naudu bankomātos, tādēļ aicinām izvērtēt iespēju saņemt norēķinu karti citā kredītiestādē. Ja tomēr izvēlaties turpināt izmantot PrivatBank karti līdz 2021. gada 31. janvārim, Jūs varēsiet atjaunoto karti saņemt mūsu centrālajā birojā, Rīgā, Muitas ielā 1 vai saņemt to pa pastu.

Klientus, kuriem Bankā tika piešķirts maksājumu kartes kredītlimits un tas tika izmantots, lūdzam līdz 2021. gada 31. janvārim:
• Pirms termiņa atmaksāt izmantoto kredītlimita summu pilnā apmērā un aprēķinātos procentus par kredītlimita izmantošanu; vai
• bez komisijas maksas noformēt Bankā patēriņa kredītu kredītlimita atmaksai; vai
• rakstiski vienoties ar Banku par citu veidu un termiņu kredītsaistību izpildei pret Banku.

No 2021. gada 1. janvāra Banka izbeigs šādu maksājumu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem:
• skaidrās naudas darījumi (skaidrās naudas iemaksa/izmaksa Bankas kasē);
• valūtas maiņas darījumi skaidrā nauda Bankas kasē;
• regulāro maksājumu veikšana;
• automātisko rēķinu apmaksa.

No 2021. gada 1. janvāra Banka turpinās klientu apkalpošanu un būs pieejami šādi Bankas finanšu pakalpojumi:
• kredītu noformēšana;
• noguldījumu izvietošana;
• norēķinu konta apkalpošana klientiem, kuriem Bankā noformēts kredīts vai izvietots noguldījums.

Īpašu uzmanību vēršam Klientiem, kuri ikdienā izmanto Bankas maksājumu karšu pakalpojumus un izņem skaidru naudu bankomātos un kuri  saņem VSAA pabalstus / valsts pensijas, t.sk. no ārvalstīm un citus regulārus ienākumus uz savu kontu Bankā. Lūdzam savlaicīgi attiecīgajās iestādēs (VSAA, vēstniecībās, darba vietās un tml.) paziņot savu kontu citā kredītiestādē / maksājumu iestādē ienākumu saņemšanai.

Turpmāk savu kontu klienti varēs papildināt tikai ar bezskaidras naudas ieskaitījumu no jebkuras citas kredītiestādes un / vai maksājumu iestādes. Banka no 2021. gada 1. janvāra pilnībā pārtrauc sniegt skaidras naudas darījumu pakalpojumus.

Līdz 2020. gadam 31. decembrim Banka atjaunos kartes, kurām beidzas derīguma termiņš un kartes, kuras tika nozaudētas /nozagtas.
Vēršam uzmanību, ka visas maksājumu kartes tiks slēgtas un no 2021. gada 1. februāra Klienti nevarēs veikt maksājumus internetā un norēķināties ar maksājumu kartēm ar pārdevējiem/pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. izņemt skaidru naudu bankomātos

Paroli var atjaunot, sazinoties ar Banku un nosaucot Balss paroli (nosacījums: Klientam ir Internetbankas aploksne ar sākotnējo piekļuves paroli, Klients nosauc Balss paroli, un telefona zvans tiek veikts no Bankā reģistrētā klienta tālruņa numura).
Savukārt, ja klientam ir jāiegūst jauni pieejas dati, klientam ir jāapmeklē Bankas filiāle klātienē vai jāatsūta notariāli apliecināts (pa pastu) un / vai ar e-parakstu parakstīts iesniegums ar lūgumu (rīkojumu) izsniegt un atsūtīt uz norādīto pasta adresi jaunus pieejas parametrus Internetbankai. Par jauno pieejas datu nosūtīšanu tiks piemērota komisijas maksa atbilstoši Cenrādim.

Konta izrakstu un citus dokumentus Klients varēs saņemt Bankas filiālēs klātienē. Ja Klientam nav tādas iespējas saņemt nepieciešamos dokumentus klātienē, tad Klients var atsūtīt Bankai pa pastu notariāli apliecinātu iesniegumu vai ar e-parakstu parakstītu iesniegumu, kurā norāda nepieciešamais informācijas apjomu un veidu. Par konta izraksta un vai citu dokumentu izsniegšanu/nosūtīšanu uz iesniegumā norādīto pasta adresi tiks piemērota komisijas maksa atbilstoši Cenrādim.

Ar pasta starpniecību (bez notariāla apliecinājuma), var iesniegt TIKAI Iesniegumus par Darījumu attiecību izbeigšanu un kontu slēgšanu, klientam jāzina sava Balss parole Bankā, jo pēc Iesnieguma saņemšanas ar viņu telefoniski sazināsies Bankas darbinieks.