Kā pāreja uz jaunu IT sistēmu ietekmēs klientus?

No 19. līdz 24. jūnijam notiks pāreja uz jaunu PrivatBank IT sistēmu

Galvenās izmaiņas

Pēc pārejas uz jauno IT sistēmu stāsies spēkā jauna Noguldījumu izmaksas kārtība:

  • turpmāk Noguldījuma summa Klientam būs pieejama Noguldījuma termiņa beigu datumā, līdz šim Noguldījuma summa klientam bija pieejama nākamajā Bankas darba dienā pēc Noguldījuma termiņa beigu datuma.

Ja tiks iesniegts Klienta paziņojums par Noguldījuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu, Noguldījuma līgums tiks izbeigts saskaņā ar Bankas Vispārējo darījumu noteikumiem 3. sadaļu “Noguldījumu pieņemšanas noteikumi”.

Noguldījuma veidam “Krājkonts” mainīsies procentu aprēķināšanas kārtība. Turpmāk Krājkontā tiks ieskaitīti uzkrātie noguldījuma procenti, sākot no 0,05 EUR. Līdz šim aprēķinātie noguldījuma procenti tika pieskaitīti kopējai Noguldījuma summai katras dienas beigās.

Pēc pārejas uz jauno IT sistēmu mainīsies cenrāži un daži karšu līgumu nosacījumi:

  • “Līgums par VISA Platinum kartes konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu”;
  • “Līgums par VISA Classic ”UNIVERSĀLĀ” kartes konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu”; un
  • “Līgums par VISA GOLD “UNIVERSĀLĀ” kartes konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu”.

Turpmāk Kartes kredītlimita procenti netiks aprēķināti par 45 (četrdesmit piecām) Kartes kredītlimita vai tā daļas izmantošanas kalendārajām dienām, ja iepriekšējā mēnesī izmantotā kredītlimita naudas summa tiks atmaksāta pilnā apmērā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Līdz šim Kartes kredītlimita procenti netika aprēķināti par pirmajām 30 (trīsdesmit) Kartes kredītlimita vai tā daļas izmantošanas kalendārajām dienām no kredītlimita izmantošanas dienas.

Visas izmaiņas cenrāžos pieejamas pielikumā.

Pēc pārejas uz jauno IT sistēmu stāsies spēkā kārtība aizdevumu/kredītu maksājumu norakstīšanai:

  • maksājumu norakstīšana tiks veikta maksājuma veikšanas datumā pēc dienas slēgšanas. Attiecīgi, nebūtiskā apmērā var mainīties maksājumu grafiks, bet aizdevuma/kredīta kopējās izmaksas no tā nemainīsies.
Pirms Pēc
0,28 centi mēnesī;

Bez maksas komplekta „Universālais” ietvaros

0,09 centi par sms

Izmaiņas cenrāžos no 25.06.2020