Kā PrivatBank stratēģijas maiņa ietekmēs klientus?

AS “PrivatBank”, īstenojot jauno attīstības stratēģiju, no nākamā gada 1. janvāra veiks izmaiņas piedāvāto pakalpojumu klāstā. Atbilstoši Bankas jaunajai attīstības stratēģijai Banka turpinās klientiem sniegt kreditēšanas un noguldījumu pakalpojumus, savukārt no 2021. gada 1. februāra tiks pārtraukta Bankas emitēto maksājumu karšu darbība un citi ikdienas pakalpojumi.

Maksājumu kartes

No 2020. gada 1. oktobra Banka nepiedāvā klientiem noslēgt jaunus maksājumu kartes līgumus.

No 2021. gada 31. janvāra tiks izbeigta maksājumu karšu (debetkartes / kredītkartes) izsniegšana, atjaunošana un apkalpošana.

Visas maksājumu kartes tiks slēgtas no 2021. gada 1. februāra un Klienti nevarēs:

 • veikt pirkumus internetā;
 • norēķināties ar maksājumu kartēm ar pārdevējiem/pakalpojumu sniedzējiem;
 • izņemt skaidru naudu bankomātos;
 • nav iespējams izmantot piešķirto atjaunojamo karšu kredītlimitu, jo atjaunojamais kredītlimits ir pārveidots par neatjaunojamo konta kredītlimitu, ar kura atmaksas iespējām varat iepazīties sadaļā Maksājuma kartes kredītlimits.

Maksājumu kartes kredītlimits

Piešķirtais atjaunojamais kartes kredītlimits ir pārveidots par neatjaunojamo konta kredītlimitu.

Klientus, kuriem ir piešķirts un izmantots kredītlimits, lūdzam:

 • pirms termiņa atmaksāt izmantoto kredītlimita summu pilnā apmērā un aprēķinātos procentus par kredītlimita izmantošanu; vai
 • bez komisijas maksas noformēt Bankā patēriņa kredītu kredītlimita atmaksai; vai
 • rakstiski vienoties ar Banku par citu veidu un termiņu kredītsaistību izpildei pret Banku; vai
 • turpināt atmaksāt izmantoto neatjaunojamo kredītlimitu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Klientus, kuriem Bankā tika piešķirts maksājumu kartes kredītlimits un tas tika izmantots, lūdzam līdz 2021. gada 31. janvārim:

 • pirms termiņa atmaksāt izmantoto kredītlimita summu pilnā apmērā un aprēķinātos procentus par kredītlimita izmantošanu;
 • vai bez komisijas maksas noformēt Bankā patēriņa kredītu kredītlimita atmaksai;
 • vai rakstiski vienoties ar Banku par citu veidu un termiņu kredītsaistību izpildei pret Banku.

Regulārie maksājumi un Automātisko rēķinu apmaksa

No 2020. gada 1. oktobra Banka nepiedāvā klientiem noslēgt jaunus E-rēķinu regulārās apmaksas līgumus un/vai Līgumus par regulāro maksājumu veikšanu.

Līgumi, kas tika noslēgti līdz 2020. gada 30. septembrim (ieskaitot) tiks apkalpoti līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot).

2020. gada 31. decembrī tiks izbeigta E-rēķinu regulārās apmaksas līgumu un Līgumu par regulāro maksājumu veikšanu darbība.

Lūdzam Jūs savlaicīgi noslēgt jaunus līgumus ar citu kredītiestādi, lai Jūsu rēķini turpmāk būtu savlaicīgi apmaksāti.

No 2021. gada 01. janvāra Banka izbeigs Regulāro maksājumu un Automātisko rēķinu apmaksas pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem.

Noguldījumi

No 2020. gada 1. oktobra Banka nepiedāvā klientiem noslēgt  jaunus Noguldījuma līgumus “Krājkonts”.

No 2021. gada 31. janvāra pēc Bankas iniciatīvas tiks izbeigta Noguldījuma līgumu “Krājkonts” darbība.

Noguldījuma summa pilnā apmērā tiks izmaksāta Klientiem uz norēķinu/karšu kontu Bankā, saskaņā ar Noguldījuma līguma noteikumiem.

Piedāvājam Jums noformēt jaunu noguldījuma līgumu “Standarts” (ar iespēju neierobežoti papildināt noguldījumu) ar jauniem noteikumiem un spēkā esošajām noguldījuma procentu likmēm.

Valūtas maiņas darījumi

No 2021. gada 01. janvāra Banka izbeigs šādu maksājumu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem

Kases pakalpojumi

No 2021. gada 01. janvāra Banka izbeigs šādu maksājumu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem.

Seifu glabātuves pakalpojumi

No 2020. gada 20. oktobra Banka nepiedāvā klientiem noslēgt jaunus līgumus, kā arī esošo klientu līgumi netiek pagarināti.

Dokumentārās operācijas

No 2021. gada 1. janvāra Banka izbeigs Akreditīvu un dokumentāro inkaso pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem.

Izmaiņas cenrāžos no 2020. gada 1. oktobra

Jautājumi un atbildes