Noderīga informācija

Šajā mājas lapas sadaļā ir apkopota informācija, kas var būt nepieciešama Jums, izmantojot kādu no mūsu pakalpojumiem.

Informācija par starptautiskajām sankcijām 

Informējam, ka AS “PrivatBank” (turpmāk – Banka) neizpilda maksājumus, kuros ir iesaistītas personas, kas ir iekļautas starptautiskajos vai nacionālajos sankciju sarakstos vai pieder šādos sankciju sarakstos iekļautām personām vai atrodas šādu personu kontrolē, kā arī nodrošina, lai netiktu pārkāpti citi noteiktie sankciju ierobežojumi un aizliegumi (piemēram, noteikta veida preču importa un eksporta aizliegumi).

Nolūkā nodrošināt sankciju normatīvo aktu prasību izpildi Banka veic maksājumu papildu pārbaudes, tādēļ maksājumu izpilde var tikt aizkavēta, un Banka klientiem var pieprasīt papildu informāciju un dokumentus par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem, sadarbības partneriem. Konstatējot iespējamu maksājuma saistību ar sankciju normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem vai aizliegumiem, attiecīgais maksājums tiks apturēts uz pārbaudes veikšanas laiku, kā arī klientiem var tikt pieprasīta papildu informācija un dokumenti.

AS “PrivatBank” aicina klientus iegūt informāciju par saviem sadarbības partneriem un partneru darbības jomām pirms darījuma attiecību uzsākšanas (īpašu uzmanību pievēršot darījumiem, kuros ir iesaistītas personas no Krievijas Federācijas vai darījums ir saistīts ar preču eksportu vai importu uz/no Krievijas Federācijas).

SVARĪGI! Eiropas Savienības noteiktās sankcijas ir spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā un ir saistošas jebkurai Eiropas Savienības personai (gan fiziskai, gan juridiskai).

FATCA un OECD CRS

FATCA

FATCA likums ir Amerikas Savienoto Valstu Likums par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi, kura galvenais mērķis ir cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kuru veic vai var veikt FATCA likuma subjekti un kura pasākumi un prasības Latvijas Republikas teritorijā ir ieviesti sākot ar 2014.gada 1.jūliju pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākuma izpildi (FATCA) ieviešanu“ un Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumiem Nr.134 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākuma izpildi (FATCA) ieviešanu” noteikto prasību izpildes nodrošināšanai“.

Atbilstoši FATCA likuma prasībām AS PrivatBank (turpmāk - Banka) katru gadu nodrošina informācijas apkopošana un izpēte par tiem klientiem, kuri atbilst FATCA likuma subjekta statusam, kā arī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informācija par finanšu kontiem, kuri tieši vai netieši pieder ASV nodokļu rezidentiem.
 
Banka ir reģistrēta ASV nodokļu institūcijas mājas lapā ar statusu “Reģistrēta par atbilstošu uzskatīta finanšu iestāde (t.sk., Finanšu iestāde, kas sniedz ziņojumu saskaņā ar modeli Model 1 IGA)” un tai ir piešķirts  starptautiskais identifikācijas numurs (GIIN) “Q951B6.99999.SL.428”.

OECD CRS

OECD CRS ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādāts finanšu informācijas automātiskās apmaiņas standarts nodokļu jomā, kura mērķis ir veicināt cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērst izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Latvijas Republikas teritorijā attiecīgas prasības ir ieviestas sākot ar 2015.gada 31.decembri pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par nodokļiem un nodevām” un Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.20 “Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem”.

OECD CRS paredz nodokļu administrācijām visā pasaulē saņemt informāciju no finanšu iestādēm un automātiski reizi gadā apmainīties ar šo informāciju par attiecīgo valstu nodokļu maksātājiem. OECD CRS ir pievienojušās jau vairāk nekā 100 valstis – t.sk., Eiropas Savienības dalībvalstis,  Argentīna, Barbadosa,  Bermudu salas, Gibraltārs, Dominikas Sadraudzība, Indija, Islande, Kaimanu salas, Kolumbija, Krievija, Meksika, Koreja, Seišelu Republika, Dienvidāfrikas Republika un citas.

Ievērojot iepriekšminēto normatīvo aktu prasības, Banka nodrošina informācijas apkopošanu, izpēti un nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam par tiem klientiem, kuri atbilst OECD CRS subjekta statusam. Lai nodrošinātu izpētes veikšanai nepieciešamās informācijas pieejamību Banka pieprasa klientiem aizpildīt atbilstošās sadaļas Klienta anketā (pašapliecinājums par nodokļu rezidenci) un sniegt dokumentāros pierādījumus un papildu informāciju saistībā ar klienta un patiesā(o) labuma guvēja(u) nodokļu rezidenci.

Klientu ievērībai

Banka aicina klientus rūpīgi izpētīt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar viņu nodokļu rezidenci un to patiesā labuma guvēju rezidenci un nekavējoties informēt Banku par izmaiņām iepriekš iesniegtajā informācijā, kas var ietekmēt klienta vai tā patiesā labuma guvēju atbilstību FATCA likuma vai OECD CRS subjekta statusam. Jāņem vērā, ka katrā valstī ir izstrādāti specifiski noteikumi attiecībā uz nodokļu rezidences noteikšanu. Papildu informācija par OECD CRS dalībvalstu noteikumiem attiecībā uz nodokļu rezidences noteikšanu ir pieejama šeit. Papildu informācija par nodokļu maksātāja numura noteikšanu ir pieejama šeit.

OECD CRS un FATCA likuma prasību izpildei Banka var sazināties ar klientiem un to patiesajiem labuma guvējiem, lai pieprasītu informāciju vai dokumentus, kas apliecinātu to nodokļu rezidenci. Banka aicina klientus pēc bankas pieprasījuma nekavējoties sniegt visu pieprasīto informāciju vai dokumentus, kas apstiprina klienta vai tā patiesā labuma guvēja nodokļu rezidenci.