Līzings

AS “PrivatBank” līzings tehnikas iegādei – jebkuram biznesam

Līzings ir tehnikas, iekārtu, transportlīdzekļu un ražošanas ēku ilgtermiņa noma ar izpirkuma tiesībām nomas termiņa beigās. Finansējums - līdz 80 % no objekta tirgus vērtības.

Līzingu var noformēt kustamajam īpašumam vai iekārtām, kuras saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem pieder pie pamatlīdzekļiem. Līguma darbības laikā īpašuma tiesības uz iznomāto (līzingā nodoto) īpašumu pieder līzinga devējam, bet lietošanas tiesības – līzinga ņēmējam.

Kāpēc ir izdevīgi izmantot līzingu?

  • Jūs iegūstat tehniku lietošanā uzreiz. Turklāt Jums nav jāmaksā pilna iegādes cena vienā maksājumā, Jūs norēķināties pakāpeniski ar līdzekļiem, ko nodrošina tehnikas izmantošana.
  • Līzinga objekts pāriet Jūsu īpašumā pēc visu līzinga maksājumu samaksas.
  • Atšķirībā no kredīta uz līzinga objektu nevar vērst trešo pušu prasījumus. Tehnikas īpašuma tiesības pieder līzinga devējam, un Jūs varat turpināt tehnikas izmantošanu.
  • Samazinās ar ar nodokli apliekamā peļņa (uz līzinga procentu, bankas komisijas un amortizācijas izmaksu rēķina).

Priekšrocības, noformējot līzingu PrivatBank

Zemas procentu likmes – no 5,5% līdz 7% gadā, bez pārmaksas un slēptiem maksājumiem.

Vienkārša noformēšana – minimāla dokumentu pakete bez notariāla apstiprinājuma. Starplēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā pēc dokumentu iesniegšanas. Ja līzinga summa vieglajai automašīnai ir mazāka par 20 000 EUR, arī galīgais lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā.

Atstājiet informāciju un uzziniet par finansējuma iespējām

Uzņēmuma nosaukums  

E-pasta adrese                     

Tālruņa numurs    

Līzinga priekšmets

Vēlamā summa      

Jums ērts laiks sarunai ar bankas darbinieku:

Darba dienas
Darba dienas un brīvdienas

  

Līzinga noteikumi

NoteikumsBūtība
Minimālā līzinga summa - 1 000 EUR
Līzinga termiņš 6–60 mēneši*

* Līdz 84 mēnešiem, iegādājoties jaunu transportlīdzekli.
Līzinga pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Komisijas maksa par līzinga līguma noformēšanu Bez maksas
Procentu likme
no 5,5% līdz 7%


 

Dokumenti

 1.

  Līzinga pieteikums juridiskai personai

 Lejupielādēt

 2.

  Līzinga pieteikums galvojumam / ķīlas sniegšanai

 Lejupielādēt

 3.

  Iesniegums brīvā formā

 Lejupielādēt

 4.

  Iesniegums gala rēķinam

 Lejupielādēt

 5.

  Iesniegums līguma izmaiņām

 Lejupielādēt

 6.

  Iesniegums par pārmaksu

 Lejupielādēt

 7.

  Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - Finanšu līzings

 Lejupielādēt

Atgriezeniskais līzings


Atgriezeniskais līzings ir uzņēmumu finansēšana pret esošā aprīkojuma ķīlu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai.

Jūs varat saņemt finansējumu no 2 000 – 10 000 eiro apmērā. Finansējums tiek piešķirts līdz 60% apmērā no iekārtu vai aprīkojuma bilances vērtības.

Atgriezeniskā līzinga saņemšanai nebūs nepieciešams nekāds papildu iekārtas vērtējums, komercķīla vai citi apgrūtinājumi. Jāveic tikai vienreizējs komisijas maksājums par atgriezeniskā līzinga noformēšanu, izskatīšana ir bez maksas.

Atgriezeniskā līzinga nosacījumi:

Vērtība
Valūta EUR
Summa 2 000 – 10 000
Termiņš Līdz 3 gadiem
Nodrošinājums Iekārtas kas piedēr uzņēmumam
Komisijas maksa par līzinga līguma noformēšanu 150 EUR, t. sk. PVN

Kā noformēt līzinga līgumu?

1. Sazinieties ar bankas menedžeri, piezvanot uz bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515.

2. Iesniedziet bankai dokumentu paketi Jūsu uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzei un līzinga pieteikuma izskatīšanai.

3. Pozitīvas atbildes gadījumā banka noformē tehnikas pirkuma-pārdevuma līgumu un līzinga līgumu.

Līzinga pakalpojumi tiek piedāvāti tikai Latvijas Republikas rezidentiem!