Bezskaidras naudas pārskaitījumi

Kvalificēta un ātra apkalpošana ar izdevīgu komisijas maksu

PrivatBank piedāvā juridiskām personām – Latvijas Republikas rezidentiem un nerezidentiem – bezskaidras naudas norēķinus eiro un citās valūtās. Klienti var noformēt pārskaitījumu gan bankas filiālē, gan attālināti, izmantojot attālinātās konta apkalpošanas pakalpojumus.

Kādas priekšrocības Jums sniedz apkalpošana PrivatBank?

 • Maksājumi starp PrivatBank kontiem – bez maksas (Latvijas Republikas rezidentiem).
 • Maksājumi ar atvieglotiem noteikumiem Privat grupas – PrivatBank (Ukraina), PrivatBank (Kipra) – ietvaros.
 • Visi maksājumi, pakalpojumi un pakalpojumu pieteikumi ir pieejami ar internetbankas Privat24 starpniecību. Nav jātērē laiks bankas apmeklējumam.

Pārskaitījumu veidi

 • * Pēc maksājuma valūtas:
  - nacionālajā valūtā;
  - visās galvenajās pasaules valūtās;
  - NVS valstu valūtās.
 • * Pēc adresāta veida:
  - uz AS “PrivatBank” kontu;
  - uz jebkuru Latvijas banku;
  - uz jebkuru ārvalstu banku;
  - uz partnerbankām: PrivatBank (Ukraina), PrivatBank (Kipra).

Starptautisko maksājumu veikšanai banka izmanto plašu korespondentbanku tīklu.

 • * Pēc steidzamības:
  - parastie maksājumi – tiek izpildīti nākamajā bankas darba dienā;
  - steidzamie maksājumi – tiek izpildīti tajā pašā bankas darba dienā;
  - ekspress maksājumi – tiek izpildīti 2 stundu laikā.
 • * Pēc komisijas veida:
  - OUR – trešo banku papildu komisijas atlīdzību apmaksā nosūtītājs;
  - SHA/BEN – trešo banku komisijas atlīdzību apmaksā saņēmējs;
  - FULL OUR – visas trešo banku komisijas atlīdzības jau ir iekļautas bankas komisijas maksā, un tās apmaksā nosūtītājs.

PrivatBank sniedz ar pārskaitījumiem saistītus papildu pakalpojumus: rekvizītu precizēšana/labošana, pārskaitījuma meklēšana un atsaukšana.

AS “PrivatBank” maksājumu izpildes nosacījumi

MAKSĀJUMA VEIDS

MAKSĀJUMA VALŪTA

PIEŅEMŠANA IZPILDEI1

PĀRSKAITĪJUMA IZPILDES TERMIŅŠ

PIEZĪMES

STANDARTA ĀRĒJAIS MAKSĀJUMS2

EUR maksājumi Latvijā

No darba dienas sākuma līdz 17.00

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Standarta”.

 

EUR maksājumi ārpus Latvijas

No darba dienas sākuma līdz 18.00

Nākamā bankas darba diena pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas. (Т+1)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Standarta”.

 

USD

No darba dienas sākuma līdz 18.00

Nākamā bankas darba diena pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas. (Т+1)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Standarta”.

 

GBP, LTL, PLN, DKK, NOK, CZK, SEK

No darba dienas sākuma līdz 18.00

Nākamā bankas darba diena pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas. (Т+1)3

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Standarta”.

 

Jebkurā citā valūtā

No darba dienas sākuma līdz 18.00

Nākamā bankas darba diena pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas. (Т+1)

Ja maksājuma izpildei nepieciešama valūtas konvertācija, pārskaitījums tiks izpildīts trešajā bankas darba dienā pēc maksājuma pieņemšanas. (Т+2)

STEIDZAMS ĀRĒJAIS MAKSĀJUMS

EUR maksājumi Latvijā

No darba dienas sākuma līdz 17.00

2 stundu laikā.

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Steidzams”.

 

EUR maksājumi ārpus Latvijas

No darba dienas sākuma līdz 17.00

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Steidzams”.

 

USD

No darba dienas sākuma līdz 18.00

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Steidzams”.

 

GBP, LTL, PLN, DKK, NOK, CZK, SEK

No darba dienas sākuma līdz 13.00

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Steidzams”.

 

RUR, UAH, BYR, KZТ

No darba dienas sākuma līdz 18.00

No 9.00 līdz 13.00 saņemtie maksājuma uzdevumi tiek izpildīti maksājuma pieņemšanas dienā. (Т).
No 13.00 līdz 18.00  saņemtie maksājuma uzdevumi tiek izpildīti nākamajā bankas darba dienā. (Т+1)

 

EKSPRESS ĀRĒJAIS MAKSĀJUMS

USD

No darba dienas sākuma līdz 17.00

2 stundu laikā. (Т)

Maksājuma uzdevums ar atzīmi “Ekspress”.

IEKŠĒJAIS MAKSĀJUMS

Jebkurā valūtā

No darba dienas sākuma līdz 19.00

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

Pēc 19.00 saņemtie maksājuma uzdevumi tiek izpildīti nākamajā bankas darba dienā.

IEKŠĒJAIS MAKSĀJUMS

“PRIVAT DIRECT”

Jebkurā valūtā

Visu diennakti

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

 

REGULĀRAIS MAKSĀJUMS

EUR / USD

13:00

Maksājuma uzdevuma pieņemšanas diena. (Т)

 

IENĀKOŠO MAKSĀJUMU IESKAITĪJUMS

Jebkurā valūtā

No darba dienas sākuma līdz 19.00

 

 

 

 • Pieteikumu valūtas konvertācijai pieņemšana no darba dienas sākuma līdz 18.00. Internetbankā “Privat24” saņemtie pieteikumi valūtas konvertācijai pēc Bankas noteiktā kursu tiek izpildīti automātiski visu diennakti.
 • Pieteikumu valūtas konvertācijai apstiprinājumu pieņemšana no darba dienas sākuma līdz 18.00.
 • Pieteikumu robežlikmju tirdzniecībai (margin trading) pieņemšana no 09.00 līdz 19.00.

1 Maksājumi tiek pieņemti izpildei Latvijas Republikas banku darba dienās. Tabulā ir norādīts Latvijas laiks. Bankas darba dienas sākums ir atkarīgs no apkalpojamo klientu kategorijas, bet ne vēlāk kā 9.00. 
2 Tabulā norādītais maksājuma pieņemšanas laiks attiecas uz maksājuma uzdevumu pieņemšanu Bankas filiālē. Internetbankā “Privat24” maksājumi tiek pieņemti līdz 24.00. Ja maksājuma uzdevumā nav atzīmes par maksājuma steidzamību (“Standarta”, “Steidzams”, “Ekspress”), maksājums ir uzskatāms par standarta maksājumu.
3 Ja maksājuma izpildei nepieciešama valūtas konvertācija, pārskaitījums tiks izpildīts trešajā bankas darba dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas. (Т+2)


Jo vairāk Jūsu sadarbības partneru būs bankas klienti, jo mazāki būs Jūsu norēķinu izdevumi!

Papildu informācija pa bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515 vai AS “PrivatBank” filiālēs.

Internetbanka Privat24 juridiskām personām

Jūs ierodaties tirdzniecības vietā un izvēlaties nepieciešamo preci. Pārdevējs izraksta Jums faktūrrēķinu.

Vairāk

Konts bankā

Pēc Jūsu vēlēšanās kontam var piešķirt kredītlimitu, sākot no 100 latiem. 35 dienas Jūs varat izmantot kredītlīdzekļus bez maksas.

Vairāk

Saistītie dokumenti:

1. Cenrādis LR rezidentiem - Pārskaitījumi
2. Cenrādis LR rezidentiem – Pārskaitījumu izmaiņas, atsaukšana un meklēšana
3. Cenrādis LR nerezidentiem - Pārskaitījumi
4. Cenrādis LR nerezidentiem - Pārskaitījumu izmaiņas, atsaukšana un meklēšana
5. Cenrādis LR rezidentiem – Pārskaitījumi AS “PrivatBank” filiālēs un norēķinu grupās
6. Vispārējo darījumu noteikumi 2. daļa Konta noteikumi 2.4. Bezskaidras naudas līdzekļu pārvedumu noteikumi
7. Valūtu kursi
8. AS "PrivatBank" maksājumu izpildes nosacījumi
9. Maksājuma uzdevums bez digitaizera
10. Maksājuma uzdevums (starptautisks / uz citu banku)