PrivatBank noguldījumi juridiskām personām

Noguldījums - labākais risinājums

Izmantojiet visas noguldījuma sniegtās iespējas neizejot no biroja: augstu ienesīgumu, elastīgus noteikumus, uzticamību, stabilitāti, iespēju noguldīt elektroniski.

PrivatBank noguldījumi ļauj uzņēmējiem saglabāt un efektīvi pavairot naudas līdzekļus. Noguldījumi tiek noformēti EUR vai USD uz termiņiem sākot no 1 mēneša līdz 3 gadiem. PrivatBank noguldījumu likmes ir tradicionāli vienas no augstākajām Latvijā!

Noguldījumu garantija

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Noguldījumi juridiskajām personām
  • Noguldījumu salīdzinājums
  • Gada procentu likmes
  • Noguldījumu kalkulators
Noguldījums Papildināšanas iespēja Procentu izmaksa
Daļējas izņemšanas iespēja
Termiņnoguldījums
Noguldījuma termiņš no 3 mēnešiem līdz 36 mēnešiem ar iespēju saņēmt peļņas procentus ik mēnesi .
Katru mēnesi
Beztermiņa noguldījums
Iespēja papildināt noguldījuma kontu un izņemt līdzekļus bez ierobežojuma.
Jebkurā laikā (informējot banku vienu darba dienu iepriekš)
Noguldījums Noguldījuma termiņš Gada procentu likme Minimālā noguldījuma summa
EUR USD  
Termiņnoguldījums
3 mēneši 0,01% 0,01%
100 EUR,
100 USD
6 mēneši 0,10% 0,10%  
9 mēneši 0,15% 0,15%  
12 mēneši 1,00% 1,00%  
24 mēneši 1,30% 1,30%  
36 mēneši 1,30% 1,30%  
Beztermiņa
noguldījums
1 - 29 dienas ieskaitot 0% 0%  
50 EUR,
50 USD
ar 30 dienu 0,2% 0,2%  

Izvēlieties noguldījuma veidu


  • Kādu summu es saņemšu?
  • Vēlos saņemt ik mēnesi

Noguldījuma valūta:

Ievadiet sākotnējā noguldījuma summu:
vai izmantojiet kursoru
EUR
0virs 400 000

Noguldījuma valūta:

Ievadiet summu, kuru vēlaties saņemt
vai izmantojiet kursoru
EUR
0virs 10 000

Noguldītie līdzekļi

 0 EUR

Saņemtie līdzekļi

 0 EUR

  • Vēlos uzkrāt
  • Vēlos saņemt ik mēnesi
Izmantojiet kursoru, lai ievadītu uzkrāšanas termiņu gados
0.518
Izmantojiet kursoru, lai ievadītu uzkrāšanas termiņu gados
118
Ievadiet sākotnējā noguldījuma summu:
vai izmantojiet kursoru
EUR
0virs 400 000
Ievadiet ikmēneša iemaksas summu
vai izmantojiet kursoru
EUR
0virs 10 000
Ievadiet summu, kuru vēlaties saņemt
vai izmantojiet kursoru
EUR
0virs 10 000

Noguldītie līdzekļi

 0 EUR

Saņemtie līdzekļi

 0 EUR