Norēķinu konts juridiskām personām

Konta atvēršana AS “PrivatBank” - vienkārša un ērta!

Konta atvēršana juridiskām personām – Latvijas Republikas (LR) rezidentiem

PrivatBank piedāvā kvalitatīvu finanšu pakalpojumu - norēķinu kontu bez gada apkalpošanas maksas.

Uzņēmēja sadarbība ar Banku sākas ar norēķinu konta atvēršanu. Konts sniedz iespēju pārskaitīt un saņemt līdzekļus no klientiem un darījumu partneriem, saņemt maksājumu kartes un nepieciešamo finansējumu, kā arī citus bankas pakalpojumus.

Noguldījumu garantija

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

PrivatBank konta priekšrocības:

 • iespēja izmantot kontu gan darījumiem ar skaidru naudu, gan bezskaidras naudas norēķiniem;
 • multivalūtu konts – kontā var ieskaitīt dažādas valūtas. Jūs pats izlemjat, kad un kādā valūtā konvertēt līdzekļus;
 • droša konta pārvaldība visu diennakti ar attālinātās konta pārvaldīšanas līdzekļu palīdzību;
 • individuāla apkalpošana un pieeja katram klientam.

Vienlaikus ar konta atvēršanu Jūs saņemsiet:

Atveriet norēķinu kontu un ietaupiet!

Atverot kontu, Jums ir iespēja ieekonomēt līdzekļus, ja noformēsiet Uzņēmēja komplektu,kas maksā tikai 15,00 EUR (10,54 LVL). Bez multivalūtu norēķinu konta komplektā ietilpst arī:

 • internetbanka Privat24;
 • korporatīvā karte VISA Electron pirkumiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī internetā;
 • krājkonts.

Cenrādis

Bankas komisija
Uzņēmēja komplekts 15 EUR 
Dokumentu izskatīšana norēķinu konta atvēršanai (bez Uzņēmēja komplekta) 21.34 EUR 
Dokumentu izskatīšana norēķinu konta atvēršanai SIA "PrivatLīzings" klientiem līzinga noformēšanai 7.11 EUR 
Dokumentu izskatīšana norēķinu konta atvēršanai klientiem, kuri noslēdz ar banku līgumu par Algu projektu (līgums ne mazāk kā 2 kartēm) bez maksas

Kā ērti un izdevīgi veikt maksājumus darbiniekiem

Bezmaksas kartes saviem darbiniekiem

 • Ar korporatīvajām kartēm: tās var izmantot uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai, apmaksāt pārstāvniecības un komandējumu izdevumus.
 • Ar algas kartēm - izmaksāt algas darbiniekiem. Vairāk.

Kā atvērt norēķinu kontu?

Norēķinu konta atvēršanai uzņēmuma dibinātājam jāvēršas tuvākajā PrivatBank filiālē, līdzi ņemot sekojošos dokumentus:

 • pilnvaroto personu pases;
 • papildu dokumenti, ja to pieprasa iesniegtie dokumenti.

Pagaidu konts

Pagaidu konts ir paredzēts jauna uzņēmuma reģistrācijai. Atverot pagaidu kontu PrivatBank, uzņēmums var:

 • ieskaitīt pagaidu kontā uzņēmuma pamatkapitālu;
 • saņemt LR Uzņēmumu reģistram iesniedzamo izziņu par pamatkapitāla iemaksu.

Lai atvērtu Pagaidu kontu, uzņēmuma dibinātājam jāvēršas tuvākajā PrivatBank filiālē, līdzi ņemot sekojošos dokumentus:

 • dibināšanas sapulces protokolu vai lēmumu;
 • personu, kuras ar lēmumu / pilnvaru vai dibināšanas sapulces protokolu ir pilnvarotas atvērt kontu bankā, pases.

Norēķinu konta atvēršana juridiskām personām – LR nerezidentiem

LR nerezidentiem norēķinu konta atvēršanai nepieciešama konta pārvaldnieka un labuma guvēja personīga tikšanās ar bankas darbinieku. Tikšanās var notikt bankas centrālajā birojā (Muitas ielā 1, Rīgā) vai ārpus Latvijas robežām, bankas darbiniekiem dodoties komandējumā.

Cenrādis LR nerezidentiem

Bankas komisija
Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai 200 EUR
Papildu komisijas maksa par konta atvēršanu ārpus Latvijas 100 EUR
Subkonta atvēršana 50 EUR
Konta apkalpošana bez maksas
Juridskas personas pārstāvja maiņa 100 EUR
Komisijas maksa par neaktīva konta / subkonta uzturēšanu 100 EUR/mēn.
Konta slēgšana 100 EUR
Subkonta slēgšana 50 EUR

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pilna uzņēmuma dokumentu pakete (reģistrācijas apliecība, statūti, protokols par direktora iecelšanu, pilnvara, kas apliecina tiesības atvērt kontu un pārvaldīt uzņēmumu (ja tāda ir), uzņēmuma īpašniekus apliecinoši dokumenti – akciju sertifikāts/trasta deklarācija/pilnvarojuma līgums (Nominee Agreement)) – oriģināli ar apostilu;
 • ja uzņēmums ir reģistrēts vairāk kā pirms gada – uzņēmuma pašreizējo statusu apliecinošs dokuments (labas reputācijas sertifikāts (Certificate of Good Standing) vai tam pielīdzināms dokuments) – oriģināls ar apostilu;
 • labuma guvēja finansiālo stāvokli apliecinoši dokumenti;
 • derīgas konta pārvaldnieka un labuma guvēja pases.

Tiekoties ar bankas darbiniekiem, jāaizpilda konta atvēršanai nepieciešamās bankas veidlapas, tajā skaitā anketа-intervijа, kurā tiek atspoguļota klienta sniegtā informācija: uzņēmuma saimnieciskā darbība, galvenie partneri, darbības apraksts, konta atvēršanas mērķi, pakalpojumi, kurus uzņēmums plāno izmantot, plānotais apgrozījums, kā arī jānorāda kontaktinformācija: biroja faktiskā atrašanās vieta, tālruņa/faksa numurs, e-pasta adrese.

Pamatojoties uz klienta iesniegtajiem dokumentiem un informāciju, banka piecu (5) darbadienu laikā pieņem lēmumu par konta atvēršanu.
Ar konta apkalpošanas noteikumiem var iepazīties AS “PrivatBank” Vispārējos darījumu noteikumos.
Papildu informācija zvanot:
8000 1515 – bezmaksas, ja zvanīts no Latvijas.
+371 6704 1300 – zvaniem no ārvalstīm.

Saistītie dokumenti

Cenrādis LR rezidentiem – Konta atvēršana un apkalpošana
Cenrādis LR nerezidentiem – Konta atvēršana un apkalpošana
Vispārējie darījumu noteikumiem
Pieteikums norēķinu konta atvēršanai (LR rezidentiem)
Patiesā labuma guvēja identifikācijas karte (LR rezidentiem)
Klienta anketa-intervija (LR rezidentiem)
Klienta anketas-intervijas (juridiskām personām) aizpildīšanas kārtība (LR rezidentiem)
Patiesā labuma guvēja anketa
Klienta anketa-intervija (LR nerezidentiem)
Patiesā labuma guvēja identifikācijas karte (LR nerezidentiem)
Pieteikums norēķinu konta atvēršanai (LR nerezidentiem)