Regulārie maksājumi

Pakalpojums "Regulārie maksājumi" ietaupa Jūsu laiku un naudu! Tas nodrošina savlaicīgu komunālo maksājumu un citu rēķinu samaksu. 

Turklāt pakalpojums dod iespēju automātiskā režīmā pārskaitīt Jūsu noteiktas naudas summas kā uz fizisku, tā juridisku personu kontiem - gan AS "PrivatBank" ietvaros, gan uz citām bankām.

Izmantojot pakalpojumu "Regulārie maksājumi", Jūs varat veikt maksājumus uz visām pasaules valstīm.

Kam ir pieejams pakalpojums?

Izmantot AS "PrivatBank" pakalpojumu "Regulārie maksājumi" var ikviens bankas klients, kuram ir atvērts kartes/norēķinu konts un kurš vēlas automātiski samaksāt savus rēķinus.

Jūsu ieguvumi, izmantojot pakalpojumu "Regulārie maksājumi"

Maksājumu regularitāte - Jūsu rēķini vienmēr būs samaksāti laikā; 
laika ekonomija – nav jāievada maksājuma detaļas un jāpārbauda to pareizība;
maksājumu drošība (SMS banka, Privat24); 
Jūsu noteikti maksājumu limiti – rēķini, kuri parsniedz noteiktos limitus, netiks automātiski apmaksāti;
izdevīgākas bankas komisijas;
pakalpojuma pieslēgšana – bez maksas.

 

Kā pieslēgt pakalpojumu "Regulārie maksājumi"?

Pieslēgt pakalpojumu "Regulārie maksājumi" Jūs varat bez maksas jebkurā AS "PrivatBank" filiālē, internetbankā Privat24, kā arī izmantojot Telefonbankas pakalpojumu.
Jums jānoslēdz līgums par pakalpojumu "Regulārie maksājumi" un jāatver AS "PrivatBank" kartes/norēķinu konts (ja Jums tāda vēl nav).

Pieslēgt automātisko rēķinu apmaksas pakalpojumu Jūs varat arī vietnē Rekini.lv vai griezties ar attiecīgu iesniegumu tieši pie pakalpojumu sniedzēja, kura rēķinus Jūs vēlaties apmaksāt automātiski. Jūsu iesniegums ar visu vajadzīgo informāciju tiks pārsūtīts bankai. Līgumu par pakalpojumu "Regulārie maksājumi" Jūs varat noslēgt arī jebkurā AS "PrivatBank" filiālē, norādot uzņēmuma nosaukumu, klienta numuru vai citu identifikācijai nepieciešamo informāciju. Tas arī viss!

Informāciju par samaksātajiem rēķiniem Jūs varat saņemt internetbankā Privat24 vai bankas filiālēs. Bankas filiāļu tīkla kontaktinformāciju skatīt šeit.

Ar pakalpojuma "Regulārie maksājumi" izcenojumiem un uzņēmumu sarakstu, kuru rēķinus iespējams apmaksāt automātiski, var iepazīties bankas interneta vietnes attiecīgajā sadaļā.

Sīkāku informāciju par šo un citiem AS "PrivatBank" pakalpojumiem var saņemt bankas filiālēs visā Latvijā vai zvanot uz bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515.

Regulārie maksājumi
Tarifs
Regulārā maksājuma pakalpojuma pieslēgšana bez maksas
Maksājumi AS "PrivatBank" ietvaros
EUR
0,07 EUR
USD 0,10 USD
Regulārā maksājuma pārskaitīšana uz citu banku SEPA valstīs, t. sk. Latvijā
Pārskaitījums EUR 0,30 EUR
Regulārā maksājuma pārskaitīšana ārpus SEPA valstīm, kā arī uz jebkuru banku ASV dolāros
Pārskaitījums EUR 20 EUR
Pārskaitījums USD 10 USD


Regulārie maksājumi (OpusCapita) 0,30 EUR
Maksājumi Privat grupas ietvaros (PrivatBank (Ukraina), PrivatBank (Kipra))
Pārskaitījums USD 3 USD
Pārskaitījums EUR 3 EUR
Regulārā maksājuma pakalpojuma atslēgšana bez maksas