20. Decembris 2016. gads

AS "PrivatBank" ir jauns akcionārs

2016. gada 19. decembrī Ukrainas valdība pieņēma lēmumu nacionalizēt Ukrainas PrivatBank. Tā kā Ukrainas PrivatBank piederēja 46,54% Latvijas AS "PrivatBank" akciju, Ukrainas valdība ir kļuvusi par AS "PrivatBank" akcionāru. Pārējo akcionāru sastāvs nav mainījies.

AS "PrivatBank" ir pilnībā neatkarīga banka, kas darbojas Latvijā. Tā nav Ukrainas PrivatBank filiāle, un kā neatkarīga banka tā darbojas saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Bankas darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija – Latvijas banku uzraudzības iestāde, ar kuru bankai ir cieša sadarbība.

AS "PrivatBank" turpina strādāt ierastajā režīmā, minētās izmaiņas akcionāru struktūrā nav ietekmējušas bankas ikdienas darbu.

Bankas darbība ir stabila, pilnībā ievērojot visas Latvijā noteiktās regulējošās prasības. AS "PrivatBank" ir 12. lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apmēra, tai ir filiāles lielākajās Latvijas pilsētās. Peļņa 2016. gada 9 mēnešos ir 8,565 miljoni euro.

AS "PrivatBank" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kukičs: “Banka turpina darbu ierastajā režīmā, izmaiņas akcionāru struktūrā nav ietekmējušas bankas ikdienas darbu. Banku vada profesionāla un pieredzējusi valde, kas turpina realizēt bankas stratēģiju, kas tika nosprausta šajā gadā, jaunajai valdei stājoties pie tās pienākumu pildīšanas. Bankai joprojām ir augsta likviditāte – tās likviditātes rādītājs ir 103,7% (minimālā normatīvā prasība 50%) un kapitāla pietiekamības rādītājs ir 30%, kas būtiski pārsniedz minimumu – 11,6%.”

PrivatBank Preses dienests

press@privatbank.lv