27. Jūnijs 2017. gads

AS "PrivatBank" noslēdz administratīvo līgumu ar Finananšu un kapitāla tirgus komisiju

AS "PrivatBank" (Banka) ir noslēgusi administratīvo līgumu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (Komisija), ar kuru apņēmusies veikt turpākus ieguldījumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā.

Komisija, 2017.gadā veiktās mērķa pārbaudes ietvaros, konstatēja trūkumus Bankas klientu padziļinātas izpētes un darījumu uzraudzības jomā 2013. un 2014. gadā, kuru dēļ atsevišķi klienti izmantoja Banku starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.

Komisija ir secinājusi, ka Banka netika apzināti un tīši pārkāpusi Regulas Nr.329/2007 prasības un nebija tieši iesaistīta sankciju apiešanā. Tāpat Komisija ir secinājusi, ka klientu skaits un darījumu apmērs, attiecībā uz kuriem Banka ir pieļāvusi pārkāpumu, ir neliels un līdz ar to Bankas pārkāpumi vērtējami kā nebūtiski.

Mērķa pārbaudē konstatētās nepilnības ir attiecināmas uz 2013. un 2014. gadu, kopš kura Banka ir nomainījusi vadības komandu un 2016. gadā iecēlusi jaunu Valdi. Ar mērķi izvairīties no līdzīgiem gadījumiem,Banka ir veikusi nozīmīgus soļus savu iekšējo politiku un procedūru uzlabošanā. Veikto pasākumu ietvaros, Banka ir izmainījusi klientu izpētes politiku un biznesa riska izvērtēšanu stratēģijas līmenī, atsakoties no klientiem un transakcijām ar potenciāli augstu risku.

Ir svarīgi uzsvērt, ka Banka pirms Komisijas mērķa pārbaudes uzsākšanas, ne tikai bija pārtraukusi darījuma attiecības ar iepriekš norādītajiem klientiem, bet bija izbeigusi darījuma attiecības ar līdzīga tipa klientu segmentu. Tas nešaubīgi apliecina Bankas vadības apņemšanos veikt klientu portfeļa revīziju (de-risking), lai turpmāk izvairītos no līdzīgām problēmām.

Banka nepārtraukti turpina investēt iekšējās kontroles sistēmās un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā un ir stingri apņēmusies vērsties pret personām, kas vēlas izmantot Banku, lai apietu Latvijas un starptautiskos likumus.

Par AS "PrivatBank":
AS "PrivatBank" pēc aktīvu apjoma ir 14. lielākā kredītiestāde Latvijā. Banka privātpersonām un uzņēmumiem nodrošina finanšu pakalpojumus 13 filiālēs visā Latvijā – 7 filiālēs Rīgā un pa vienai Valmierā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Liepājā un Jelgavā. AS "PrivatBank" piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu, nodrošinot p
ersonisku attieksmi, ātru lēmumu pieņemšanu un konkurētspējīgu cenu.

PrivatBank Preses dienests

press@privatbank.lv