28. Februāris 2018. gads

Informācija AS “PrivatBank” klientiem par maksājumiem uz ABLV Bank, AS

Cienījamais Klient,

Vēršam Jūsu uzmanību, ka PrivatBank izejošos maksājumus uz ABLV Bank pieņem izpildei tikai euro valūtā un, ja tie paredzēti klientu saistību dzēšanai pret ABLV Bank un tās meitas uzņēmumiem.

Maksājumu mērķī jānorāda: klienta vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, kredītlīguma numurs, norēķinu, naudas vai kartes konta numurs.PrivatBank Preses dienests

press@privatbank.lv