Vispārējie darījumu noteikumi1. daļa Vispārīgie noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

1.1 Termini un jēdzieni, kas lietoti šajos Noteikumos (Vispārējie darījumu noteikumi)

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

1.2. Apliecinājumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

1.3. Pušu atbildība

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

1.4. Informācijas un pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pa tālruni un online čatu noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

1.5. Bankas pakalpojumu sniegšanas noteikumu un nosacījumu grozījumi (Vispārējie darījumu noteikumi)

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2. daļa Konta noteikumi

2.1. Konta apkalpošanas noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2.3. Naudas līdzekļu starptautisku pārvedumu ar Privat Money sistēmas starpniecību veikšanas noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2.4. Bezskaidras naudas līdzekļu pārvedumu noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2.5. Skaidras naudas maksājumu veikšanas noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2.6. Noteikumi par kredītu limitu apkalpošanu korporatīvo klientu norēķinu kontos

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

2.7. Pamatkonts

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

3. daļa Noguldījumu pieņemšanas noteikumi

3.1. Noguldījumu vispārīgie noteikumi (fiziskām personām)

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

3.2. Noguldījumu vispārīgie noteikumi (juridiskām personām)

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

4. daļa Maksājumu karšu noteikumi

4. Maksājumu karšu noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

5. daļa Valūtas maiņas noteikumi

5. Valūtas maiņas noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

6. daļa Dokumentāro operāciju veikšanas noteikumi

6.2. Dokumentārie akreditīvi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

6.4. Čeku inkaso pieņemšanas noteikumi

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

6.5. Noteikumi operāciju ar daļēju nodrošinājumu veikšanai finanšu un preču tirgos

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer

7. daļa Īpašie noteikumi

7. Īpašie noteikumi (Vācijas un Portugāles klientiem)

apskatīt, izmantojot Google Docs Viewer