Tarifi fiziskām personām, LR rezidentiem

- šie bankas pakalpojuma tarifi tiek mainīti.

1.

Konta atvēršana un apkalpošana

2.

Attālinātās konta pārvaldīšanas līdzekļi

3.

SMS banka

4.

Regulārie maksājumi

5.

Pārskaitījumu operācijas

6.

Pārskaitījumu grozīšana, atsaukšana un izmeklēšana

7.

Kases operācijas

8.

AS "PrivatBank" emitēto maksājumu karšu apkalpošana

9.

JuniorBank – juniora karte

10.

Darījumu limiti AS "PrivatBank" maksājumu kartēm

11.

Produkti VIP klientiem

12.

Seifu glabātuves pakalpojumi (VIP klientiem)

13.

Noguldījumi   

14.

Kreditēšana

15.

Līzings

16.

Valūtas konvertēšana

17.

Papildu pakalpojumi

18.

Trasta operācijas ar klienta aktīviem

19.

Tarifi daļēji segto valūtu operāciju veikšanai

20.

Komunālo un abonentu maksājumu veikšana skaidrā naudā EUR