Regulārais maksājums

Ekonomējiet laiku un naudu, maksājumu izpildi uzticot PrivatBank darbiniekiem!

Tagad Jums vairs nav nepieciešams apmeklēt banku, lai veiktu maksājumus, kas regulāri atkārtojas. Pietiek bankai dot rīkojumu, un katru mēnesi (dienu/gadu) no Jūsu konta vai kartes tiks aizskaitīta Jūsu norādītā summa.

Kā tas strādā:

Izmantot PrivatBank pakalpojumu "Regulārais maksājums" var katrs bankas klients, kuram ir atvērts kartes vai norēķinu konts PrivatBank un kurš vēlas turpmāk rēķinus apmaksāt automātiski.

Jūs varat izvēlēties vienu no diviem "Regulārā maksājuma" veidiem: 

Kredītmaksājumu veikšanai, mobilā tālruņa papildināšanai vai interneta pakalpojumu apmaksai derēs regulārais maksājums ar fiksētu summu. Jūs paši nosakat maksājuma summu, un tā nemainās visa termiņa, uz kuru ir noformēts pakalpojums, laikā.

Komunālo pakalpojumu apmaksai ideāli der regulārais maksājums ar mainīgu summu, kas norādīta piesūtītajā rēķinā. Šajā gadījumā no Jūsu konta tiks apmaksāta summa, kādu bankai būs norādījis Jūsu pakalpojumu sniedzējs. 

Kādas priekšrocības Jums sniedz pakalpojums "Regulārie maksājumi"?

Laika ekonomija
Maksājuma veikšanai Jums nav jāapmeklē bankas filiāle.

Iespēja saņemt kvīti
Saņemt kvīti, kas apliecina maksājuma veikšanu, Jūs varat jebkurā PrivatBank nodaļā, savukārt internetbankā Privat24 Jūs varat uzzināt maksājuma statusu - izvēlnē "Maksājumi / Bankas operāciju saraksts".

Šādi Jūs neko neaizmirstat!
Jūs neriskējat iekrāt komunālo maksājumu parādus, ja aizmirsīsiet laikus veikt maksājumu. Vienīgais, kas Jums ir nepieciešams - kontā turēt pietiekami daudz naudas, lai maksājuma datumā būtu iespējams veikt maksājumu.

Saņemt informāciju par samaksātajiem rēķiniem Jūs varat:

 • internetbankā Privat24;
 • SMS bankā;
 • piezvanot uz bankas bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515;
 • bankas filiālēs.

Kā uzzināt vairāk par pakalpojumu sniedzējiem?
Jūs varat griezties ar iesniegumu pie to pakalpojumu* sniedzējiem, kuru rēķinus Jūs vēlaties apmaksāt automātiski. Jūsu iesniegums ar visu vajadzīgo informāciju tiks pārsūtīts bankai.

* Uzzināt, kuru uzņēmumu rēķinus iespējams apmaksāt automātiski, Jūs varat rekini.lv portālā vai piezvanot uz bankas bezmaksas informācijas tālruni 8000 1515.

 

Automātisko apmaksas pakalpojumu ar mainīgu summu papildu priekšrocības

 • Iespēja pieteikties jaunam regulāram maksājumam portālā www.rekini.lv.
 • Līguma ietvaros saņemto elektronisko rēķinu apskate portālā www.rekini.lv pirms to automātiskas apmaksas.
 • Maksimālās maksājuma summas (limita) noteikšana – tie rēķini, kuri pārsniedz norādīto limitu, netiks automātiski apmaksāti.
 • Mēģinājumu skaits – klienta noteikts dienu skaits (3-24 darbdienas), kuru laikā Banka pārbauda, vai ir pieejami līdzekļi maksājuma veikšanai.
 • Maksājuma daļējas apmaksas iespēja, ja kontā nepietiek naudas līdzekļu rēķina pilnīgai apmaksai.
 • Iespēja atteikties no saņemtā rēķina regulāras apmaksas un apmaksāt to pašam.

 

Kā pieslēgt pakalpojumu "Regulārie maksājumi"?

 • Jebkurā PrivatBank filiālē;
 • iesniedzot pieteikumu internetbankā Privat24.

Pakalpojums "Regulārie maksājumi" tiek pieslēgts bez maksas!

 

Uzmanību!
Regulāro maksājumu veikšanai ir nepieciešams kontā nodrošināt tādu naudas līdzekļu apjomu, kas nepieciešams maksājumu veikšanai un komisijas maksu segšanai.


Bieži uzdotie jautājumi