Jautājumi? Sūdzības? Ieteikumi?


Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

Banka vienmēr rūpējas par klientu apkalpošanas kvalitāti un augsti vērtē Jūsu viedokļus un vēlmes.

Savstarpēja sadarbība veicinās bankas pakalpojumu un produktu kvalitātes paaugstināšanos. Jūs vienmēr varat uzdot jautājumus bankas speciālistiem, izteikt savas vēlmes un ierosinājumus, kā arī nosūtīt bankai savus priekšlikumus, pretenzijas vai sūdzības (turpmāk – iesniegumi).

Visi iesniegumi tiek reģistrēti un nekavējoties nodoti izskatīšanai bankas atbildīgajai struktūrvienībai. Banka rūpīgi analizē katru iesniegumu, lai piedāvātu pieņemamu risinājumu. Analīzes rezultāti ir pamats valdes lēmumam par iesnieguma pamatotību.

Iesniegumi tiek izskatīti divu nedēļu laikā. Ja atbildes sagatavošanai būs nepieciešams papildu laiks, Jums tiks paziņots atbildes termiņš, kas nepārsniegs 30 dienas. Atbilde tiks sniegta rakstiski (ar ierakstītu vai parastu vēstuli vai pa elektronisko pastu) vai mutiski (pa tālruni).

Banka sniedz rakstiskas atbildes tikai uz rakstiskiem iesniegumiem. Savā iesniegumā Jūs varat norādīt vēlamo atbildes saņemšanas veidu (piemēram, vēstulē, pa e-pastu). Uz mutiskiem iesniegumiem banka sniedz mutiskas atbildes, atsevišķos gadījumos banka var sniegt atbildi rakstveidā.

Iesniegumus var iesniegt latviešu, krievu, angļu vai vācu valodā. Bankas atbilde tiks sniegta valodā, kādā sagatavots iesniegums.