Norēķinu konts

Jūsu sadarbība ar banku sākas ar norēķinu konta atvēršanu. Norēķinu konts sniedz Jums iespēju saņemt Jūsu regulāros ienākumus, līdzekļus no klientiem un darījumu partneriem, kā arī veikt visu veidu pārskaitījumus eiro un citās valūtās

PrivatBank konta priekšrocības:

 • dažādas steidzamības un dažādu komisijas veidu maksājumu veikšana internetbankā;

 • multivalūtu konts – kontā var ieskaitīt līdzekļus dažādas valūtas; Jūs pats izlemjat, kad un kādā valūtā konvertēt līdzekļus;

 • droša konta pārvaldība visu diennakti ar internetbankas palīdzību;

 • iespēja sekot līdzi visiem Jūsu darījumiem kontā ar internetbankas palīdzību;

Konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti:

1.

Fiziskai personai


Uzrādīt naudas līdzekļu izcelsmi apstiprinošus dokumentus:
-konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem no citas bankas,
-nodokļu deklarācija,
-izziņa no darbavietas,
-darba līgums,
-individuālā uzņēmēja dokumenti, u.c.

2.

Juridiskai personai


Uzņēmuma dibināšanas dokumenti:
– uzņēmuma valsts reģistrācijas faktu apliecinoši dokumenti (reģistrācijas apliecība utt.);
– uzņēmuma organizāciju un darbības kārtību regulējošie dokumenti (nolikums utt.);
– dokuments, kas apliecina uzņēmuma pārvaldes iecelšanu (protokols par direktora iecelšanu utt.);
– dokuments, kas apliecina patiesā labuma guvēja īpašuma tiesības un/vai kontroli uzņēmumā (daļu/akciju sertifikāts, trasta vienošanās utt.);
– dokuments, kas apliecina personas pilnvaras atvērt/pārvaldīt/slēgt kontus kompānijas vārdā, gadījumā, ja šī persona nav minēta dibināšanas dokumentos (dokuments ar apostilu utt.);
– dokuments, kas apliecina kompānijas rīcībspēju, ja tā ir reģistrēta vairāk nekā pirms gada konta atvēršanas brīdī (Certificate of Good Standing ar apostilu utt.);


Konta pārvaldnieka pase vai personu apliecinošs dokuments.

3.

Patiesā labuma guvēja dokumenti

Kapitāla izcelsmi apliecinoši dokumenti:
– dokumenti, kas apliecina īpašuma tiesības uz kapitāldaļām vai to pārvaldību citās kompānijās,
– citu labuma guvējam piederošu uzņēmumu kontu izraksti,
– bankas rekomendācija / izziņa no bankas,
– izziņas/deklarācijas par nodokļu nomaksu,
– kustamā vai nekustamā īpašuma īpašumtiesību/pārdošanas apliecinājums,
– dokumenti, kas apliecina dividendu izmaksu labuma guvējam par ievērojamām summām,
-dokumenti, kas apliecina mantojuma saņemšanu utt.


Dokumenti, kas apliecina labuma guvēja pieredzi un kompetenci deklarētajā darbības jomā:
– CV,
– diplomi par izglītību,
– izziņa no darba vietas / izraksts no darba grāmatiņas / darba līgums.


Labuma guvēja pase vai personu apliecinošs dokuments.

Konta atvēršanai:

 • klienta/konta pārvaldnieka identifikācija var notikt bankā vai ārpus Latvijas robežām, bankas darbiniekiem dodoties komandējumā;

 • klients aizpilda konta atvēršanai nepieciešamās bankas formas un anketas, kā arī, uzņēmuma gadījumā, ir obligāti jānoformē informatīvā vēstule ar detalizētu uzņēmuma darbības shēmas, galveno partneru, konta izmantošanas mērķu aprakstu un citu informāciju par tā darbību.


 • Noderīgi:

  lēmums par konta atvēršanu tiek pieņemts 10 darbadienu laikā, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem dokumentiem un informāciju;

 • ar konta apkalpošanas noteikumiem var iepazīties AS “PrivatBank” Vispārējos darījumu noteikumos;

 • papildu informācija zvanot:
  8515 – zvaniem no Latvijas,
  +371 6704 1300 – zvanot no ārzemēm.