Noteikumi

1. Banka uztur, koordinē un organizē darbību Bankas mājas lapā www.privatbank.lv, www.privatbankdirect.de; www.amberreal.lv un citās publiskās tīmekļa vietnēs, kas ir Bankas īpašumā vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz Bankas vārda.

2. Banka ir autortiesību turētājs visiem materiāliem, kas atrodas Bankas mājas lapā, ja nav norādīts citādi.

3. Ir aizliegts pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus, kas atrodas Bankas mājas lapā.

3.1. Jebkuru materiālu pārpublicēšanas gadījumā ir jābūt atsaucei uz autortiesību īpašnieku.

3.2. Daļējas materiālu pārpublicēšanas gadījumā ir jābūt nepārprotamai norādei, ka materiāls nav pārpublicēts pilnā apjomā.

4. Bankas mājas lapas lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir Bankas klients vai nav.

5. Ja apmeklētājs vēlas izmantot Bankas mājas lapas tekstuālos vai grafiskos materiālus, citēt to saturu, tam jānorāda atsauce uz avotu (norādot Bankas nosakumu un saiti) vai jāsazinās ar PrivatBank, rakstot uz e-pasta adresi marketing@privatbank.lv, lai novienotos par materiālu un atļaujas to izmantot specifiku un saņemšanu.

6. Ja apmeklētājs neievēro augstāk minētos Bankas mājas lapas lietotāja pienākumus, viņš pārkāpj autortiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

7. Bankai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Bankas mājas lapas saturu. Bankas mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs.

8. Tikai noslēdzot līgumu starp klientu un Banku, mājas lapā minētie pakalpojumu nosacījumi kļūst saistoši attiecībā pret konkrēto klientu.

9. Banka negarantē, ka Bankas mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot to informāciju, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Bankas un tās klientu līgumiskajām attiecībām.

10. Bankas mājas lapas lietotājiem ir pieejami vairāki funkcionālie risinājumi: līzinga kalkulators, hipotekārā kredīta kalkulators, valūtu konvertētājs u.c.

10.1. Banka neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā, jo funkcionālie risinājumi darbojas uz aktuālās informācijas pamata un ir informatīvi.

10.2. Bankai nav saistības vai pienākumi nodrošināt pakalpojumus, kas tiek atspoguļoti izmantojot funkcionālos risinājumus.

10.3. Banka nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Bankas mājas lapas izmantošanas rezultātā, arī tad, ja Bankai vai tās pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Interneta vietnē.

11. Bankas mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Banka neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Bankas mājas lapā izvietotās saites.

12. Bankas mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas lietojot Bankas mājas lapu vai saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

13. Banka nevāc nekādus klienta personas datus savā mājas lapā, izņemot to informāciju, kuru klients nodod brīvprātīgi. Piemēram, bet ne tikai, izmantojot čata logu nosūtot Bankai ziņojumu, aizpildot pieteikumu kādam no Bankas pakalpojumiem. Informācija, kuru klients sniegs šādā veidā, nav pieejama trešajām personām.

14. Bankas mājas lapas darbībai tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina plašākas Bankas mājas lapas izmantošanas iespējas. Klients var izmantot iespēju, lai atteiktos no sīkdatņu izmantošanas, bet tad klientam nebūs iespējams izmantot visas Bankas mājas lapas piedāvātās iespējas.