Akcionāri

Akcionāru sastāvs un līdzdalība pamatkapitālā
EUR, 000
Akcionārs Akciju skaits Apmaksātais pamatkapitāls Ieguldījumi pamatkapitālā, (%)
AS komercbanka “PrivatBank” (Ukraina) 40 191 40 191 46.54%
Privātpersonas 23 394 23 394 27.09%
Dartlem Holdings Limited (Kipra) 7 967 7 967 9.23%
Wadless Holdings Limited (Kipra) 7 894 7 894 9.14%
Unimain Holdings Limited (Kipra) 4 566 4 566 5.29%
Chastely Investments Limited (Beliza) 2 338 2 338 2.71%
Kopā 86 350 86 350 100%

AS “PrivatBank” statūtos noteiktā akciju nominālvērtība ir EUR 1.00, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcē.