Bankas struktūra

PrivatBank augstāko vadības līmeni veido Akcionāru sapulce. Bankas organizatoriskā struktūra ir veidota tā, lai efektīvi pārvaldītu dažādu biznesa attīstību, kā arī ārējos un iekšējos riska faktorus.

    • Bankas padome