Bankas vadība

Kristīna Matvejeva

Kristīna Matvejeva

Valdes locekle

Kristīna Matvejeva ir AS “PrivatBank” valdes locekle kopš 2017.gada. Viņas pārraudzībā ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, kā arī darbības atbilstības kontroles jomas.

K.Matvejeva karjeru banku sektorā uzsāka 2003.gadā, savukārt kopš 2008.gada ieņēmusi dažādus vadošus amatus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Pastāvīgi pilnveidojot savas zināšanas, K.Matvejeva 2012.gadā iegūva International Compliace Association sertifikātu un 2014.gada sākumā – ACAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) sertifikātu. K. Matvejeva ir ACAMS asociācijas biedre, kā arī regulāri piedalās starptautiskās konferencēs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Kristīna Matvejeva ir ieguvusi augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA: 2003.gadā iegūts bakalaura grāds, 2008.gadā – maģistra grāds. 2019.gadā K.Matvejeva uzsāka jurisprudences studijas Biznesa augstskolā “Turība”.

Vaira Filipsone

Vaira Filipsone

Valdes locekle

Vaira Filipsone kopš 2021.gada ir AS “PrivatBank” par biznesa attīstību atbildīgā valdes locekle, kā arī Kreditēšanas departamenta vadītāja.

V.Filipsone “PrivatBank” strādā kopš 2004.gada, ieņemot dažādus amatus kreditēšanas jomā, tostarp uzņemoties hipotekārās kreditēšanas pārraudzību. No 2009.gada līdz 2017.gadam V.Filipsone vadīja Bankas meitas uzņēmumu SIA “Amber Real”.

V.Filipsone ieguvusi augstāko izglītību jurisprudencē Latvijas Policijas akadēmijā un pastāvīgi turpina paaugstināt savu kvalifikāciju.