NILLTFN departamenta vadītājs/-a

Prasības:

 • atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta trešās daļas prasībām;
 • atbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 10.panta ceturtās daļas prasībām;
 • augstākā izglītība jurisprudences, ekonomikas, finanšu vai banku jomā;
 • teicamas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas;
 • darba pieredze banku jomā vismaz 5 gadi;
 • pieredze vadošā amatā vismaz 2 gadi;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas normatīvo dokumentu pārzināšana;
 • spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
 • spēja analizēt informāciju un datus;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • analītiskās spējas, augsta atbildības sajūta un precizitāte darbā.

Pienākumi:

 • nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpildi;
 • sniegt konsultācijas NILLTF jautājumos, tai skaitā, bet ne tikai, par klientu identifikāciju, klientu izpēti un klientu padziļināto izpēti, klientu darījumu uzraudzību, neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanu un ziņošanu, kā arī par starptautisko sankciju prasību izpildes nodrošināšanu Bankā;
 • sagatavot un iesniegt atskaites Bankas vadībai;
 • izstrādāt un aktualizēt Bankas iekšējos normatīvos dokumentus savā atbildības jomā;
 • vadīt departamenta darbu saskaņā ar departamenta nolikumu un Bankas darbu reglamentējošiem dokumentiem;
 • pārraudzīt darbinieku veiktā darba izpildi, koriģēt pienākumu sadali.

Piedāvājam:

 • bruto algu 3200 – 4500 EUR;
 • interesantu darbu kredītiestādē, kura veiksmīgi darbojas finanšu jomā;
 • iedvesmojošu darba vidi;profesionālas izaugsmes iespējas;
 • iespēju mācīties un paaugstināt savu kvalifikāciju.

NB! Nosūtot savu pieteikumu, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies/-usies ar “Pretendenta informēšana par personas datu apstrādi AS “PrivatBank”” noteikumiem.