Sociālā atbildība

PrivatBank – zaļā dzīvesveida banka

Nevienā citā Latvijas bankā nav tik daudz programmu apkārtējās vides aizsardzībai. Bankā ir elektroniskā dokumentu aprite – mēs praktiski neizmantojam papīru. Katru gadu PrivatBank organizē apkārtnes sakopšanas talku, kurā var piedalīties jebkurš interesents.

PrivatBank vairo izglītotību finanšu jautājumos!

PrivatBank sniedz plašu pakalpojumu spektru, piedāvājot klientiem inovatīvus finanšu problēmu risinājumus. Daži no Bankas piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem var būt klientiem nepazīstami, vai pieejamā informācija var izrādīties nepietiekama pārdomātu lēmumu pieņemšanai un saprātīgai nepieciešamo produktu un pakalpojumu izvēlei. PrivatBank darbinieki sniedz konsultācijas ne tikai pa bezmaksas informācijas tālruņiem un Bankas filiālēs, bet Bankas līmenī arī atbalsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas projektu “Klientu skola”.