Paziņojums par regulārajiem maksājumiem

Cien. klient!

AS “PrivatBank” (Banka) ar šo dara zināmu, ka saskaņā ar savstarpēji noslēgtā Līguma par regulāro maksājumu veikšanu nosacījumiem (vairāk kā gadu nav veikti maksājumi), Banka pēc savas iniciatīvas izbeidz līguma darbību sākot ar 25.02.2020.

Jūsu
AS “PrivatBank”