Paziņojums par izmaiņām regulāro maksājumu līgumā no 25.06.2020.

Paziņojam, ka 2020. gada laika periodā sākot no 19. jūnija līdz 25. jūnijam notiks pāreja uz AS “PrivatBank” (Banka) jaunu uz jaunu un mūsdienīgu Klientu apkalpošanas IT sistēmu.

Sistēmas maiņa tiek veikta ar mērķi nodrošināt vienotu Bankas IT sistēmu. Pārejot uz jaunu IT sistēmu uzlabosies finanšu darījumu apstrādes un atbalsta funkcionalitāte un procesi.

Pēc pārejas uz jaunu IT sistēmu 2020. gada 25. jūnijā stāsies spēkā izmaiņas Līgumā par regulāro maksājumu veikšanu (Līgums).

  • Izmaiņas attiecas uz tiem Klientiem, kuriem ir piešķirts / vai tiks piešķirts kartes kredīta limits. Turpmāk regulārā maksājuma izpildes pirmajā dienā, ja Klienta kontā nav pietiekams naudas līdzekļu atlikums, maksājums tiks veikts, norakstot naudas līdzekļus no Klienta kontā pieejamiem kartes kredīta limita naudas līdzekļiem (ja Klientam ir piešķirts kredīta limits) Bankas darba dienas sākumā, t.i. plkst. 9:00, līdz šim regulārais maksājums, norakstot kartes kredīta limita naudas līdzekļus, tika veikts maksājuma izpildes pirmajā dienā pēc plkst. 18:00.

Ja līdz 25.06.2020. Bankā tiks iesniegts Klienta paziņojums par Līguma par regulāro maksājumu veikšanu pirmstermiņa izbeigšanu, Līgums tiks izbeigts neievērojot līguma 9. punktā noteikto.

Ja līdz pārejai uz jaunu IT sistēmu Banka nesaņems paziņojumu par Līguma par regulāro maksājumu veikšanu pirmstermiņa izbeigšanu, tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītat iepriekš minētajiem pakalpojuma grozījumiem un Bankas ar Jums noslēgtais Līgums par regulāro maksājumu veikšanu paliek spēkā ar jauniem nosacījumiem.

Papildu informāciju Jūs varat saņemt, zvanot uz Bankas informācijas tālruni 85 15 (zvaniem no ārzemes +371 67041300) vai vēršoties jebkurā no Bankas filiālēm.

Jūsu AS “PrivatBank”