Finanšu instrumenti

PrivatBank piedāvā

  • trasta darījumi – darījumi ar akcijām, biržās tirgotiem fondiem (ETF) un parāda vērtspapīriem.