Hipotekārā kredīta kalkulators darbiniekiem

  • Īpašuma vērtība
  • Vēlos saņemt
  • Komisijas maksa par kredīta piešķiršanu un izsniegšanu
  • Atgriežamā summa
  • Maks. mēneša maksājums
  • GPL

Rezultāts ir informatīvs un veikts, balstoties uz aptuvenu aprēķinu.


Standarta informācijas forma par hipotekāro kredītu (neaizpildīta)


Maksājuma kārtas numurs Atlikušais maksājums (EUR) Ikmēneša maksājums (EUR) Pamatmaksājums EUR Procentu maksājums EUR

*GPL –Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka Procentu likme tiek fiksēta uz visu Hipotekāra līguma termiņu un Hipotekārā līguma maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar līguma noteikumiem. GPL var mainīties, Līdzējiem vienojoties par grozījumiem līgumā.